niedziela, 15 września 2019 r.

Katechezy liturgiczne przed niedzielną Eucharystią

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej przed każdą Mszą św. głoszone będę krótkie katechezy liturgiczne. Ich treść – jak napisał prymas Polski abp Józef Kowalczyk – ma się przyczynić do pełniejszego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych.

Katechezy przygotowane zostały w ramach realizacji programu duszpasterskiego w „Komunii z Bogiem” przez liturgistę ks. prof. Jerzego Stefańskiego. W trakcie ich trwania wierni będą mieli okazję przypomnieć sobie m.in. jak powstała Msza św., jak jest zbudowana, dlaczego sprawowana jest w niedzielę i jakie warunki trzeba spełnić, aby owocnie w niej uczestniczyć.

„Wielu wiernych pragnie jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii. Zdają sobie sprawę, że udział w Mszy św. nie może ograniczyć się jedynie do fizycznej obecności. Konieczne jest wewnętrzne zaangażowanie, aktywna i świadoma modlitwa, uważne słuchanie i rozważanie słowa Bożego. Katechezy liturgiczne z całą pewnością w tym pomogą i jednocześnie pozwolą wiernym odświeżyć podstawowe wiadomości dotyczące Eucharystii i sposobu jej sprawowania” – mówi ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Pierwsza katecheza wygłoszona zostanie w najbliższą niedzielę 13 marca. Będzie poświęcona „historii” i znaczeniu Mszy św. Kolejne odpowiedzą na pytanie, dlaczego Msza św. w niedzielę ma tak wyjątkowy charakter, jak jest zbudowana, dlaczego sprawowana jest w kościele i jaką wymowę oraz symbolikę mają szaty liturgiczne kapłana. W kolejne niedziele omówione zostaną szczegółowo poszczególne części Mszy św. oraz sprawowane w czasie jej trwania obrzędy liturgiczne.

bgk KAI

Poniżej treść pierwszej katechezy

Jak powstała Msza święta?


Msza  św. jest znakiem rozpoznawalnym naszego Kościoła, jest ona wręcz pulsującym sercem wiary katolickiej. Stanowi jej centrum. Msza  św. jest bowiem odtworzeniem Wydarzenia w Wieczerniku. Eucharystia mszalna to przede wszystkim naśladowanie i rozwinięcie słów i gestów Chrystusa, które miały miejsce po spożyciu Uczty Paschalnej, symbolicznie od XIII w. (przed Chrystusem) wspominającej wyjście Żydów z niewoli egipskiej. Eucharystia w formie Mszy św. „zrodziła się” z powtarzania nakazu Chrystusa Pana, który polecił kontynuowanie i  uobecnianie tajemnicy Wieczernika. A co było istotą owej „tajemnicy Wieczernika”? Odpowiedź prosta: w czasie tej wyjątkowej Wieczerzy Chrystus Pan utożsamił się z  postaciami chleba i wina, które odtąd, w określonych sytuacjach, będą Jego Ciałem i Jego Krwią, przeznaczonymi do spożywania. To z  tamtej Wieczerzy został nam przekazany wyjątkowy, odwieczny testament Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24-25). Ten celebracyjnie powtarzany obrzęd utożsamiania się Chrystusa z postaciami chleba i wina zawiera w sobie istotną treść modlitewną nawiązującą do ofiary życia Chrystusa, która przyniosła nam odkupienie i zbawienie. W każdej Mszy św. stajemy bezpośrednio w Bożej obecności, a każda Msza św. jest powtarzanym codziennie, od przeszło dwóch tysięcy lat Wydarzeniem Wieczernikowym. Przez wieki, istotne słowa i gesty Chrystusa zostały dodatkowo obudowane przez Kościół uporządkowanym, logicznym zespołem obrzędów, które chciały w szczególny sposób wyeksponować Osobę Chrystusa jako sakrament Ciała i Krwi Pańskiej.

Polecamy