poniedziałek, 16 września 2019 r.

Ks. kan. Rygielski uhonorowany

Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu ks. kan. Andrzej Rygielski  został wyróżniony Medalem XXX Lecia Restytucji Orderu św. Stanisława BM za działalność charytatywną. Wręczenia medalu dokonał Wielki Przeor Polski dr Marian Król. Medal ten – w myśl dewizy „Nagradzając – zachęcasz” – ustanowił król Stanisław August Poniatowski w 1765, by uhonorować najznamienitsze osoby prowadzące działalność charytatywną i bezinteresownie służące obywatelom.

 

Ponadto w imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu, dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa, wręczył ks. kan. Andrzejowi Rygielskiemu pismo informujące o przyznaniu Honorowej Statuetki Hipolita wraz z Godnością Lidera Pracy Organicznej. Decyzja 11 osobowej Kapituły Honorowego Hipolita, której przewodniczy prof. Marian Gorynia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest wyrazem najwyższego uznania dla Księdza Kanonika za działalność duszpasterską, charytatywną, hospicyjną oraz społeczno-kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej.  Obecni byli też przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego;  dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa – Edmund Dudziński oraz Przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Stefan Mikołajczak.

 

Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego ustanowiło w 2001 roku honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości - statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Wyróżnienie to otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej, którzy od lat udowadniają, jak wiele można osiągnąć dzięki pracy organicznej.

 

Kapituła Złotego Hipolita w okresie ostatnich lat nagrodą Złotego Hipolita uhonorowała już dziesiątki wybitnych osobistości, wśród których są kardynałowie, pisarze, naukowcy, reżyserzy filmowi, misjonarz, artyści i działacze społeczni, stanowiący przekrój najznakomitszych spośród znakomitych. Statuetka Złotego Hipolita – desygnat nagrody stała się jednym z najbardziej cenionych symboli. W tym miejscu należy dodać, że replika Statuetki Złotego Hipolita – przechowywanego w Watykanie daru dla Ojca Świętego Jana Pawła II znajduje się w Muzeum – domu urodzin polskiego papieża w Wadowicach.

 

Pierwszym laureatem odznaczenia był Jan Paweł II. W gronie laureatów są m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Penderecki, Prymas Józef Glemp, Władysław Bartoszewski, Aleksander Kwaśniewski, Abp Henryk Muszyński, Abp. Stanisław Dziwisz, Kardynał Franciszek Macharski, biskup Marek Jędraszewski, Jan Nowak - Jeziorański, Leszek Kołakowski, Ryszard Kapuściński, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jadwiga Kaliszewska,  prof. Andrzej Legocki, ks. Eugeniusz Makulski, prof. Zbigniew Pawłowski, Adam Smorawiński, prof. Jacek Wiesiołowski, Bogusław Kaczyński, Ryszard Grobelny oraz wiele znakomitych osobistości z całego świata.


Dziękując Kapitule Honorowego Hipolita i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane honorowe wyróżnienie, ks. kan. Andrzej Rygielski powiedział, że jest to wyróżnienie nie tyle dla niego, ale dla wszystkich ludzi, którzy angażują się w to społeczne dzieło. Przecież jako ksiądz nie robi nic nadzwyczajnego, wciela po prostu w życie to, co głosi nauka Kościoła. - Nie robię nic na siłę, nie zmieniam ludzi słowem, ale przede wszystkim czynem. Chcę ich zbliżać do Boga poprzez czynienia dla nich konkretnego dobra i uczenia czynienia dobra bliźnim. Cała moja praca, nie tylko duszpasterska, ale pomoc w ratowaniu zdrowia, pomoc bezdomnym i głodnym, służy temu celowi. Nie wystarczy ludziom mówić, że mają być dobrzy. Trzeba poprzez konkretną pracę pokazać, że jednak można bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi.

 

za www.hospicjum.wagrowiec.wlkp.pl

Polecamy