poniedziałek, 16 września 2019 r.

Pomniki JPII - czekamy na zdjęcia

Redakcja strony internetowej www.archidiecezja.pl zwraca się z prośbą do kapłanów oraz wiernych świeckich o przesyłania zdjęć pomników papieża Jana Pawła II znajdujących się w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Zdjęcia opublikowane zostaną w specjalnej „papieskiej” zakładce, w której znajdą się także informacje nt. inicjatyw podejmowanych w naszej archidiecezji z okazji beatyfikacji Papieża Polaka. Redakcja prosi również o przesyłanie zdjęć i informacji nt. „żywych pomników Jana Pawła II”, a więc wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć, u których podstaw leży nauczanie Jana Pawła II. O przesyłanie krótkich notek proszone są także szkoły mające za patrona Jana Pawła II. Redakcja będzie również wdzięczna za wszelkie informacje nt. inicjatyw i uroczystości organizowanych w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Zdjęcia i teksty przesyłać można na adresy: pkgniezno@wp.pl lub/i kruszyk@diksw.pl Dziękujemy!

Polecamy