niedziela, 15 września 2019 r.

Prymas w Koronowie: wzorujmy się na minionych pokoleniach

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 5 marca uroczystej Mszy św. sprawowanej z okazji ogłoszenia pocysterskiej kolegiaty w Koronowie bazyliką mniejszą. W homilii metropolita gnieźnieński życzył Polsce, aby budowała swoją przyszłość na wzór ofiarności i pracy minionych pokoleń.

Abp Kowalczyk przypomniał, że najważniejszą świątynią jest serce człowieka. Jednak świątynia jest miejscem, gdzie „oddajemy się Bogu i w niej realizuje się i uwidacznia chrześcijańska wspólnota”. Prymas Polski przypomniał, że w świątyni sprawuje się Eucharystię i „musi być ona znakiem jedności i miłości tych, którzy wspólnie łamią chleb”. Przez to mają ludzie wierzący przyciągać innych Kościoła, stwierdził kaznodzieja. Przypomniał również o roli niedzielnej Mszy św., która „ma być oparciem dla chrześcijańskiego życia”.

Odnosząc się bezpośrednio do dziejów bazyliki koronowskiej, abp Kowalczyk podkreślił kilkakrotnie o wdzięczności wobec minionych pokoleń, które budowały tę świątynię. Nawiązując do dzisiejszej krytyki, że Kościół jest bogaty, abp Kowalczyk wyraził opinię, że bogactwo Kościoła obecne w świątyniach, a także w muzeach, również państwowych, jest stworzone pracą pokoleń, które przeszły przez Polską ziemię. Ich ofiary, które kapłan, „niewykształcony ekonomista, zgromadził i nadał kształt w wielu miejscach Polski” zbudowały i wyposażyły wspaniałe świątynie w Polsce. Prymas podkreślił wkład uczciwych kapłanów, którzy z wiernymi tworzyli piękno i bogactwo Kościoła w Polsce. To jest bogactwo przodków, mówił prymas. „Nie dajmy sobie wmówić, że to jest jakimś wyzyskiem czy oszustwem, czy kradzieżą”, apelował. Życzył, aby na takim wzorze pracy i piękna, które pozostawiły dawne pokolenia budowana była współczesna Polska. Tu jest inspiracja do budowania tak pięknej Polski, jak piękne są świątynie w Ojczyźnie, apelował abp Kowalczyk. Podkreślił, że takie uroczystości, jak ogłoszenie kościoła bazyliką mniejszą przyczyniają się do „oddania honoru” pokoleniom Polaków.

Stolica Apostolska wydała dekret, mocą którego koronowska kolegiata otrzymała tytuł bazyliki mniejszej w październiku ub. r. 5 marca decyzja została uroczyście odczytana. W uroczystości uczestniczyli m.in.  abp senior Henryk Muszyński, abp Sławoj Leszek Głódź oraz biskupi: Wiesław Mering, Andrzej Suski oraz Piotr Krupa. Przybyłych witał biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga.


homilia Prymasa Polski

Polecamy