poniedziałek, 16 września 2019 r.

Prymas zainaugurował cykl katechez katedralnych

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk wygłosił 7 marca w katedrze gnieźnieńskiej pierwszą z cyklu katechez realizowanych pod wspólnym hasłem „Warto wiedzieć”. Jak przypomniał, nauki te mają służyć pogłębieniu wiedzy religijnej oraz pomóc w dochodzeniu prawdy o świecie drogą rozumu i wiary.

„Nasz świat pełen jest wynalazków, a raczej odkryć, które ułatwiają nam życie. Często człowiek zatraca się w nich. Urasta niekiedy w przekonaniu o swojej wielkości i myśli, że jest stwórcą, a nie odkrywcą. Tymczasem wszystko to, co odkrywamy i tworzymy w świecie, jest dowodem na wielkość Boga, który pozwala nam odkrywać mądre prawa, rządzące naturą. Te odkrycia pomagają nam pogłębić wiarę, poszerzyć horyzonty naszego myślenia, poskromić naszą pychę, która usiłuje wkładać człowiekowi na głowę koronę pana świata. Nasze cotygodniowe spotkania w bazylice katedralnej mają pomóc nam w dochodzeniu do prawdy o świecie – dochodzeniu do niej dwoma drogami: rozumu i wiary, poprzez tłumaczenie pojęć i wyjaśnianie nauki Kościoła w kwestiach często trudnych i delikatnych” – mówił Prymas.

Pierwsza z katechez poświęcona była odpowiedzi na pytanie, czy Polska jest krajem wyznaniowym. Kolejne, głoszone co poniedziałek po wieczornej Mszy św. dotykać będą takich zagadnień jak obrona życia, relacje Kościoła i polityki, obrzędy liturgiczne itp. Słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. czy wszystkie religie są równe, jakie są dowody na zmartwychwstanie Jezusa, dlaczego Kościół „wtrąca” się do polityki, jak mówić o Bogu, żeby dzieci rozumiały i dlaczego Msza św. sprawowana jest w niedzielę, a nie w poniedziałek. Pojawią się także tematy trudne, jak eutanazja, in vitro oraz relacje Żydów i chrześcijan.

Katechezy są transmitowane w lokalnym paśmie Radia PLUS oraz retransmitowane w każdą niedzielę po południowej Mszy św. Opracowania publikuje także archidiecezjalna wkładka „Przewodnika Katolickiego”. Cykl potrwa do czerwca. Według wstępnych założeń będzie kontynuowany po wakacjach.

bgk / Gniezno

Katecheza Prymasa Polski

Polecamy