poniedziałek, 23 września 2019 r.

Przyjęli posługę lektoratu


Bp Wojciech Polak udzielił posługi lektoratu 10 alumnom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Msza św. z udzieleniem posługi lektoratu sprawowana była 13 marca w katedrze gnieźnieńskiej. Posługa lektoratu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Choć na pierwszy rzut oka niczym nie odróżnia kleryka od ministrantów spełniających funkcję lektora, jest pierwszą ważną uroczystością w przygotowaniu do kapłaństwa. Przyjmujący ją alumn czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów.

 

Fot. kl. Jakub Sobecki

Polecamy