poniedziałek, 23 września 2019 r.

Spotkanie Archidiecezjalnej Komisji ds. Powołań Duchownych

Opracowanie spójnej koncepcji duszpasterstwa powołaniowego w archidiecezji gnieźnieńskiej było przedmiotem obrad Archidiecezjalnej Komisji Powołaniowej, która 8 marca spotkała się po raz pierwszy w nowym składzie. Posiedzeniu przewodniczył ks. Robert Nurski – przewodniczący Komisji. Obecny był także Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz bp Bogdan Wojtuś.

 

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie bp. Bogdana Wojtusia, który przypomniał dotychczasowe działania Komisji i wskazał na potrzebę zaktywizowania duszpasterstwa powołaniowego w poszczególnych dekanatach i parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwsze propozycje padły już podczas posiedzenia. Członkowie komisji zgodnie podkreślali, iż jednym z podstawowych zadań jest uwrażliwienie wiernych świeckich, tak aby czuli się odpowiedzialni za tworzenie kultury powołaniowej w swoich środowiskach. Konieczne jest także świadectwo świętego i radosnego przeżywania kapłaństwa i życia zakonnego oraz pełniejsze i bardziej powszechne dotarcie do młodzieży z propozycją pójścia za Chrystusem. Na to ostatnie zadanie, a także potrzebę intensywnej pracy z rodzinami, które narażone są dziś na wiele zagrożeń zwrócił uwagę abp Józef Kowalczyk. Podkreślił również, że bez świątobliwego życia kapłańskiego i zakonnego wszelkie inicjatywy duszpasterskie nie osiągną spodziewanego rezultatu. Prymas Polski wskazał także na świadectwo pięknego kapłaństwa, jakie zostawił nam Sługa Boży Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Na zakończenie spotkania bp Bogdan Wojtuś apelował, aby wobec trudnej sytuacji i spadku liczby powołań duchownych w Polsce i Europie nie popadać w pesymizm, ale patrzeć z ufnością w przyszłość, bo przecież „wczoraj, dziś i jutro należą do Chrystusa”.

Polecamy