wtorek, 7 lipca 2020 r.

Wrzesińskie spotkania z Janem Pawłem II

Do końca marca zbierane będą zdjęcia, filmy i świadectwa spotkań mieszkańców Wrześni i Ziemi Wrzesińskiej z Janem Pawłem II. Materiały wykorzystane zostaną w książce oraz pokazane na wystawie i stronie internetowej. Projekt realizuje fundacja „Pro Bono Familiae”.

Jak informuje Agnieszka Kordacka z fundacji „Pro Bono Familiae” materiały przesyłać można na adres: redakcja@pwrjp2.eu lub przynieść osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Pro Bono Familiae” przy ulicy Harcerskiej 3 we Wrześni. Według zamierzeń organizatorów pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie publikacja książki. Wydawnictwo będzie zawierało przede wszystkim publikowane i niepublikowane dotychczas artykuły, zdjęcia i relacje autorów związanych z Wrześnią i ziemią wrzesińską. Będą to świadectwa zarówno tych, którzy mieli zaszczyt spotkać Karola Wojtyłę jak i tych, którzy tego zaszczytu nie mieli, ale nauka Papieża Polaka zasadniczo wpłynęła na ich życie. Oprócz wydania książki kolejnymi etapami projektu będzie wystawa fotograficzna dokumentująca spotkania wrześnian z Janem Pawłem II oraz specjalna strona internetowa, gdzie umieszczone zostaną materiały, które z powodu braku miejsca, nie znajdą się w książce. Wrzesińską inicjatywę patronatem objęło Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

SZYMON ADAMCZYK

 

więcej nt. projektu TUTAJ

Polecamy