niedziela, 23 września 2018 r.

Sympozjum poświęcone kard. Wyszyńskiemu

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz arcybiskup senior Henryk Muszyński uczestniczyli w sympozjum poświęconym życiu i posłudze kard. Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbyła się 24 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowano ją z okazji 30. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Spotkanie poprzedziła Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Eucharystii sprawowanej w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM przewodniczył abp Józef Kowalczyk, a homilię wygłosił abp Henryk Muszyński. W swoim słowie wskazał na zasługi kard. Stefana Wyszyńskiego na rzecz Ojczyzny i Kościoła w Polsce oraz na świecie. Jak podkreślił, Prymas Tysiąclecia, będąc internowanym, „złożył świadectwo wiary na wzór św. Pawła, który głosił świadectwo nadziei i zmartwychwstania”.

 

„Tajemnica krzyża, której doświadczył w sensie najbardziej dosłownym, była nie tylko ośrodkiem przepowiadania kard. Stefana Wyszyńskiego, ale piętnem i pieczęcią jego osobistego życia” – mówił abp Muszyński. Wskazał również na głębię tajemnicy krzyża, która niesie ze sobą „życie i śmierć, miłość i nienawiść, łzy i szyderstwo, słabość i moc”.

 

W Mszy św. uczestniczyli profesorowie, wykładowcy i studenci Wydziału Teologicznego, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, licznie zgromadzone siostry zakonne oraz członkinie Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła.

 

Po Mszy św. rozpoczęła się sympozjum, podczas którego głos zabrali m.in.: ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś, prodziekan Wydziału Teologicznego UAM oraz ks. prof. dr hab. Henryk Wejman i ks. dr Maciej Olczyk z tegoż wydziału.

Polecamy