wtorek, 28 stycznia 2020 r.

750 lat parafii w Czerniejewie

Wspólnota parafialna pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie obchodzi 750. rocznicę istnienia. Z tej okazji prymas Polski abp Józef Kowalczyk skierował list, w którym wyraża dziękczynienie za wszystkie łaski, jakimi na przestrzeni dziejów została obdarowana i zachęca wiernych, by parafia stawała się coraz bardziej domem i szkołą komunii.

 

 

 

 

 

Historia parafii 

 

 

Publikujemy pełną treść listu prymasa Polski:

 

Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha
(Ef 2, 19-22).

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu,

Droga Rodzino Parafialna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie!

 

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o obchodach Jubileuszu 750-lecia istnienia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie.

 

Ta ważna rocznica pobudza nas do radosnego dziękczynienia Panu Bogu za wszystkie łaski, jakimi została obdarowana ta rodzina parafialna na przestrzeni minionych wieków. Najświętsza obecność Chrystusa Eucharystycznego w Waszej świątyni parafialnej, Wasza ufna modlitwa zanoszona do Boga na tym miejscu w dobrej i złej godzinie, łaski płynące z Sakramentów Świętych, które obficie tu na Was spływają, doświadczenie wspólnoty Kościoła, który jest naszym domem – to wszystko uzdalnia nas do wypowiedzenia naszego dziękczynienia Stwórcy wraz z Maryją: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (…), gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją (por. Łk 1, 46-50).

 

Równocześnie jednak przeżywany jubileusz 750-lecia istnienia parafii stanowi dla nas, Drodzy Bracia i Siostry, wyzwanie do dochowania wierności. Świadectwo żywej wiary czerpanej z Eucharystii i Słowa Bożego – wiary wyssanej z piersi naszych matek – wiary ugruntowanej wśród nieraz ciężkich doświadczeń, jest Waszą duchową legitymacją; podstawą Waszej chrześcijańskiej tożsamości. To dziedzictwo wiary musi być wciąż chronione przez każdą i każdego z Was, musi być wciąż na nowo zdobywane!

 

Przez Sakrament Chrztu św. staliśmy się domownikami Bożego domu – Kościoła. Jako ochrzczeni nie należymy już do samych siebie, ale do Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili każdy z nas jest powołany do tego, aby na miarę swoich możliwości i talentów służyć swoim siostrom i braciom we wspólnocie Kościoła (por. KKK 1269). Jako chrześcijanie, świeccy i duchowni, jesteśmy Kościołem, a nie tylko w Kościele. Jesteśmy jego częścią. Każdy bez wyjątku. Nie jesteśmy w Kościele obcymi.

 

Od swoich uczniów Chrystus żąda, aby ich wiara świeciła jasno przed ludźmi (por. Mt 5, 16). Dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, ile w każdym z nas jest ludzkiej słabości. Z pokorą myślimy o zaufaniu, jakim nas obdarzył Chrystus, Odkupiciel człowieka. Ufamy, że z pomocą Bożą i z pomocą Matki Najświętszej będziemy tak żyli i pracowali, aby nie utracić skarbu wiary świętej. Musimy więc uczyć się niekiedy iść po prąd, wbrew obiegowym i promowanym przez ten świat postawom i twierdzeniom, by dochować wierności naszej chrześcijańskiej tożsamości.

 

Wobec problemów, trudności i zagrożeń, jakie pojawiają się w życiu wspólnoty Kościoła i w życiu wspólnot parafialnych, trzeba odpowiedzieć odnową wiary jednostek i wspólnot kościelnych. Elementami tej odnowy jest nowe doświadczenie Boga, nowe spojrzenie na przyszłość i nowe widzenie teraźniejszości oraz rozumienie Kościoła jako sakramentu komunii. Są to najważniejsze elementy nowej ewangelizacji, do której podjęcia serdecznie Was zachęcam.

 

Jako Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski życzę Wam, aby parafia Wasza stawała się za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela coraz bardziej domem i szkołą komunii. Życzę Wam, abyście na fundamencie komunii z Bogiem budowali chrześcijańskie relacje z bliźnimi, abyście doświadczając bliskości Boga potrafili otworzyć się na doświadczenie bliskości człowieka.

 

Kochajcie także Wasz kościół parafialny, który przez wieki służył Waszym przodkom, a teraz służy Wam. On jest bowiem przybytkiem Boga z ludźmi (por. Ap 21,3). Spotykajcie się tu jak jedna rodzina przy Stole Słowa Bożego i Eucharystii. Spotykajcie się z Waszą Niebieską Matką. Ta, która zrodziła Zbawiciela, w duchowy sposób zrodziła również tych, którzy w Niego uwierzyli i żyją umacniani Jego łaską. Wdzięcznym sercem wreszcie powtarzajcie jednym głosem za Psalmistą: Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Ps 103,1-2).


 

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

 

Polecamy