poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Druga rocznica ingresu

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dziękował dziś za drugi rok posługi na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie. Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim u grobu św. Wojciecha modlili się kanonicy Kapituły Prymasowskiej, księża dziekani, a także kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa.

 

„Stajemy dziś z nowym bagażem refleksji i doświadczeń, przyniesionych naszej wspólnocie przez minione lata. Stajemy wobec Tego, który nas powołał do wspólnoty gnieźnieńskiego Kościoła, abyśmy świadczyli o Nim nie tylko słowami, deklaracjami i obietnicami, ale nade wszystko postawą i czynem” – mówił w homilii abp Kowalczyk. Podkreślił również, że to właśnie kapłani są w sposób szczególny odpowiedzialni za wielkie dziedzictwo, jakie stanowi patrymonium Gniezna, metropolii oraz Kościoła w Polsce. „Nie jest możliwe podejmowanie tego zadania bez własnego uświęcenia” – dodał.

 

Wskazał także na list do kapłanów na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenia, w którym Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Mauro Piacenza apeluje do duchownych, by w ich sercach jeszcze mocniej wybrzmiały słowa bł. Jana Pawła II z Listu na Wielki Czwartek 2002. Zachętą do realizacji wyrażonego w nim papieskiego wezwania może być rozpoczynający się w październiku Rok Wiary. „Przed nami wielkie zadania. Musimy podchodzić do nich z wielką pokorą, wynikającą ze świadomości naszych słabości, a równocześnie z głęboką wiarą i nadzieją, że Pan Bóg, który nas powołuje do podejmowania i realizowania tych zadań, wspomoże nas swoją łaską. Nie dziwimy się, że takie wielkie jest dziś pragnienie i wołanie ludzi o świętych kapłanów będących znakiem świętości Jezusa Chrystusa. I Bogu dzięki, nie brak takich kapłanów, za których dziś dziękujemy Kościołowi” – mówił prymas.

 

Na koniec metropolita gnieźnieński nawiązując do drugiej rocznicy ingresu do katedry gnieźnieńskiej wyraził wdzięczność za ten czas, za każdego człowieka, którego Bóg postawił na drodze jego biskupiego posługiwania, za współpracowników, księży dziekanów, proboszczów i wikariuszy i cały Boży lud gnieźnieński.

 

Wspólnie z prymasem Polski u grobu św. Wojciecha za jego posługę na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie dziękowali: bp Bogdan Wojtuś, Kapituła Prymasowska, księża świętujący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa, księża dziekani, pracownicy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Dziękując wszystkim za obecność prymas złożył gratulacje i życzenia księżom jubilatom. Wręczył również oznaczenia papieskie dwunastu kapłanom i jednej osobie świeckiej.

 

Abp Józef Kowalczyk został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w 2010 r. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 26 czerwca 2010 r. W uroczystości uczestniczyło przeszło 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z pełniącym wówczas obowiązki prezydenta RP Bronisławem Komorowskim na czele.

 

Księża obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa:

ks. Piotr Franków – proboszcz parafii pw. św. Rocha w Rzadkwinie
ks. prał. Marian Górski – emerytowany proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej w Golinie
ks. Paweł Heliasz – proboszcz parafii pw. św. Marka Ew. w Polanowicach
ks. Jan Karczmarczyk – proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Trąbczynie
ks. kan. Stanisław Pietrzak – proboszcz parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie
ks. Stanisław Różaniak – obecnie poza archidiecezją gnieźnieńską
ks. kan. Zdzisław Rybczyński – proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Lubczu
ks. kan. Tadeusz Skonieczny – proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Ostrowitem
ks. Józef Szeremet – proboszcz pw. św. Jakuba Ap. w Niechanowie
ks. kan. Józef Warga – proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy