piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Finał Szkoły Słowa Bożego

W parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu oraz w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy dobiegł końca czwarty cykl spotkań Archidiecezjalnej Szkoły Słowa Bożego. W odbywających się co dwa tygodnie spotkaniach uczestniczyło łącznie blisko sto osób.

 

 

 

 

Uczestnicy Szkoły Słowa Bożego w Słupcy
Fot. W. Szymański

 

Cykl ruszył we wrześniu 2011 roku. Do udziału w katechezach zaproszono wiernych z dekanatów inowrocławskich i słupeckiego zainteresowanych pogłębieniem wiedzy nt. Pisma Świętego i podjęciem medytatywnej praktyki wybranych fragmentów Ewangelii. Szkołę ukończyło łącznie 95 osób, z których część zapisała się do Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. „Nadzieją i radością napawa fakt, że coraz więcej wiernych jest zainteresowanych pogłębianiem duchowości i formacji biblijnej. Odkrywają oni na nowo i lepiej rozumieją, jak niezbędne jest słowo Boże do głębszego, bardziej świadomego i autentycznego przeżywania wiary oraz odnajdywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła” – mówi ks. dr Paweł Podeszwa, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Podkreśla również, że to, co proponuje Archidiecezjalna Szkoła Słowa Bożego koresponduje z zachętą papieża Benedykta XVI z Adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”. „Ojciec Święty przypomina w niej o konieczności formacji biblijnej chrześcijan oraz gorąco zachęca, aby w ramach posługi duszpasterskiej proponować wiernym nowe formy poznawania i medytowania Pisma Świętego w Kościele, aby stawało się ono codziennym pokarmem życia chrześcijańskiego. Jednocześnie papież zwraca uwagę na konieczność odczytywania świętego tekstu zawsze w komunii z Kościołem, a jako bardzo skuteczną i wypróbowaną metodę lektury i medytacji Biblii postuluje właśnie lectio divina” – tłumaczy ks. Podeszwa.

 

Archidiecezjalna Szkoła Słowa Bożego zakończyła się 21 czerwca w Inowrocławiu i 17 czerwca w Słupcy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. W roku 2012/2013 katechezy biblijne odbywać się będą w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu oraz w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie. Już dziś zachęcamy wiernych z tamtejszych dekanatów do uczestnictwa.

 

Pierwszy cykl Archidiecezjalnej Szkoły Słowa Bożego zorganizowany został w latach 2005-2006 w parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Katechezy głosił wówczas m.in. abp Henryk Muszyński. Drugi cykl rozpoczął się w 2007 roku w parafiach: św. Floriana w Żninie i św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. W trwających do 2008 roku katechezach uczestniczyło łącznie ok. 120 osób. Cześć uczestników kolejnych edycji Szkoły Słowa Bożego zasila szeregi członków Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotykają się m.in. na dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym. „Dzieło” włącza się także w wiele inicjatyw m.in. w organizację konkursów biblijnych dla młodzieży.

 

bgk KAI

Polecamy