środa, 5 sierpnia 2020 r.

Gniezno-Magdeburg

Blisko pięćdziesiąt osób – Polaków i Niemców, katolików i ewangelików wyruszy 24 czerwca na wspólny pątniczy szlak śladem Ottona III. Tym razem ekumenicznemu wędrowaniu do Magdeburga przyświecać będą słowa św. Pawła z Listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

„Właśnie tego uczymy się podczas wspólnej wędrówki: jak wiara w Chrystusa czyni nas wolnymi, kiedy na przykład uwolnimy się od zbędnego balastu. To zaczyna się w myślach. A może jednak w sercu? Droga sama wskazuje nam odpowiedni kierunek. Wraz z każdym uderzeniem serca, ukazuje nam obfitość miłości Bożej. Na każdym kroku oczekuje nas niezmierzone bogactwo: spotkania i rozmowy, rozważania i milczenie. Tam, gdzie przebywamy, jest autentyczne miejsce żywej obecności i uświadomionej historii” – pisze w zaproszeniu inicjator i organizator pielgrzymki, pastor Justus Werdin.

Pielgrzymka wyruszy już po raz dziesiąty. Dziewiąty raz będzie to wspólne wędrowanie Niemców i Polaków. W pierwszej pielgrzymce wzięli udział sami Niemcy. Trasa ekumenicznej peregrynacji nawiązuje do historycznego szlaku, którym podążał cesarz Otton III do Gniezna.

Pielgrzymi wyruszą tradycyjnie w święto św. Jana, czyli 24 czerwca. Wędrówkę zainauguruje Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Po południu pątnicy pojadą na Ostrów Lednicki, który uważany jest za miejsce chrztu Mieszka I. Następnego dnia wyruszą w kierunku Poznania, gdzie zaplanowano spotkanie z Radą Ekumeniczną. 27 czerwca będą w Berlinie. Do celu, czyli do Magdeburga dotrą 30 czerwca. Pielgrzymkę zakończy nabożeństwo ekumeniczne w tamtejszej katedrze pod przewodnictwem abp. seniora Henryka Muszyńskiego.

„Pielgrzymka wyruszy po raz dziesiąty, po raz dziewiąty będziemy wędrować razem, Niemcy i Polacy, a to oznacza, że ciągle jeszcze mamy chęci i ciągle jeszcze istnieją przestrzenie do spotkania, rozmowy i przyjaźni” – mówi ks. Jan Kwiatkowski, koordynator pielgrzymki po stronie polskiej. Dodaje również, że wśród pielgrzymów są tacy, którzy wezmą udział w pielgrzymce po raz pierwszy i tacy, którzy uczestniczyli we wszystkich.

„Część drogi pokonamy pieszo, część różnymi środkami lokomocji. To nasze wspólne wędrowanie, rozmowy, posiłki, modlitwy sprawiają, że stajemy się sobie bliżsi. To taka praktyczna szkoła ekumenizmu” – dodaje ks. Kwiatkowski.

Pierwsza ekumeniczna pielgrzymka szlakiem Ottona III wyruszyła z inicjatywy pastora Justusa Verdina, który do dziś jest jej koordynatorem po stronie niemieckiej. Podróżując niegdyś po Polsce zachwycił się fenomenem dorocznego pielgrzymowania wiernych do sanktuariów maryjnych. Postanowił przenieść tę tradycję na grunt ewangelicki, gdzie zwyczaj pielgrzymowania niemal całkowicie zaginął. Wybrał szlak ottoński, jako najbardziej symboliczny. Chciał, by szlak ten stał się drogą jednoczącą Niemców i Polaków.

W ciągu kilku lat utarła się formuła pielgrzymki. Wyrusza ona na przemian – raz z Gniezna, raz z Magdeburga w okolicach wspomnienia św. Jana i trwa do wspomnienia św. Piotra i Pawła. Co roku uczestniczy w niej około pięćdziesięciu osób.

bgk KAI

Polecamy