piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Honorowy Obywatel Chodzieży

Paulin z Jasnej Góry, o. Eustachy Rakoczy dołączył do grona Honorowych Obywateli Chodzieży. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 23 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta. 

 

Inicjatorem nadania tytułu o. Rakoczemu było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pochodzący z Budzynia paulin ukończył chodzieskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary. Po wstąpieniu do zakonu nie stracił kontaktu z rodzinnymi stronami. Czterdzieści trzy lata temu podjął się wyjaśnienia prawidłowego wyglądu herbu Chodzieży. Dowiódł naukowo, że powinny się na nim znajdować trzy równe wieże. Ojciec Rakoczy był również inicjatorem powstania w Chodzieży Zakątka Katyńskiego, a także kapelanem i opiekunem duchowym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Chodzieżanie pamiętają również, że to właśnie z jego inicjatywy do ich miasta przyjechał prezydent RP na uchodźctwie śp. Ryszard Kaczorowski, który również otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Chodzieży.

 

Uroczystościom miejskim towarzyszyła Msza św. sprawowana w chodzieskiej kolegiacie pw. św. Floriana pod przewodnictwem ks. kan. Ireneusza Szypury i z homilią uhonorowanego. Dziękując za wyróżnienie ojciec Rakoczy zaznaczył żartobliwie, że przyjmując tytuł stał się najmłodszym parafianinem wspólnoty św. Floriana. Zobowiązał się również do szczególnej modlitwy w intencji parafii przed tronem Jasnogórskiej Pani.

Polecamy