środa, 5 sierpnia 2020 r.

Inowrocław: Boże Ciało

„Człowiek wolny to ten, który zna swoje miejsce w świecie stworzonym i nie zamierza zająć miejsca Boga. Jakże często my, wierzący w Chrystusa, błędnie pojmujemy wolność” – mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas centralnych obchodów uroczystości Bożego Ciała w Inowrocławiu.

Temat wolności był głównym wątkiem homilii metropolity gnieźnieńskiego. Jak mówił, wolność to dla Polaków jedno z najważniejszych słów. Wywołuje ono wiele skojarzeń historycznych, kulturowych, emocjonalnych, wspólnotowych i osobistych. Najczęściej kojarzy się nam z Ojczyzną i ofiarą, jaką należało ponieść, aby naród mógł stanowić o sobie. Nic więc dziwnego, że słowo wolność wypisane jest na sztandarach, powtarzane w pieśniach i modlitwach - mówił.


„Poeta powie: wolność krzyżami się mierzy. Dlaczego tak wielka jest cena wolności? Nie sposób dać na to pytanie zadawalającej odpowiedzi, jeśli nie sięgniemy do nauki Chrystusa, do Jego Ewangelii, do Jego ofiary krzyża. Podstawowe jest tu stwierdzenie św. Pawła, tak często przypominane: Do wolności wyswobodził nas Chrystus. A wyswobodził nas On przez odkupieńczą, zbawczą ofiarę z samego siebie, złożoną na krzyżu z miłości bezinteresownej do człowieka” – mówił abp Kowalczyk. Wskazał także na różnicę między wolnością zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwsza – tłumaczył polega na możliwości publicznego działania bez ograniczeń. Druga to stan niezależności ducha. Między obiema powinien zachodzić harmonijny związek.

 

„Prawdziwa wolność mieści się we wnętrzu człowieka i dopiero z niej rodzić się mogą wolne dzieła. Wolność ta nie jest pozbawiona wymagań. Nie może być ona zdominowana przez wolność zewnętrzną. Jej granice wyznacza służba w miłości wszystkim ludziom i potrzeba doskonalenia swego człowieczeństwa. Wiąże się to z tym, co św. Paweł nazywa ukrzyżowaniem ciała z jego namiętnościami i pożądaniami” – mówił metropolita gnieźnieński. Przyznał jednocześnie, że „odejście od prawdy o istocie człowieka, jako osoby umiłowanej przez Boga, jest źródłem wszelkiego wyobcowania i zniewolenia”. Człowiek wolny – tłumaczył dalej– to ten, który zna swoje miejsce w świecie stworzonym i nie zamierza zająć miejsca Boga.

 

„Jakże często my, wierzący w Chrystusa, błędnie pojmujemy wolność. Pozwalamy zdominować się przez własny egoizm, sprzeciwiając się Bogu i Jego woli. Uważamy, że wystarczy nam zewnętrzna wolność, zrywamy więc z wszelkimi zależnościami, jakie łączą ludzi ze sobą; jesteśmy gotowi odrzucić elementarne zasady życia wspólnotowego i społecznego. Jesteśmy skłonni przyjąć za prawdę twierdzenie, że rodzina, szkoła, organizacja społeczna, ojczyzna czy Kościół są niebezpieczne dla wolności; że dobro wspólne nie przedstawia większej wartości; że nie ma znaczenia przeszłość, historia, tradycja. Jest to błędne rozumienie wolności, szkodliwe zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i dla całej wspólnoty” – stwierdził Prymas.

 

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w Inowrocławiu zbiegła się z obchodami 8. rocznicy I Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu. Po Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Zwiastowania NMP wyruszyła procesja, której trasa nawiązywała do procesji kongresowej z 1927 roku.

 

bgk KAI
Fot. M. Królak

 

Polecamy