piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Inowrocław mówi TAK rodzinie!

„Rodzina receptą na kryzys” – takie hasło przyświecało „Marszom dla życia i rodziny”, które 3 czerwca odbyły się w 45 polskich miastach. Dzięki staraniom Katolickiego Stowarzyszenia „Służyć Życiu” im. ks. Wojciecha Dzierzgowskiego w akcję włączył się także Inowrocław. 

 

Inowrocławski marsz  rozpoczął się o godzinie 15.00 przy skwerze im. Jana Pawła II, gdzie zgromadzeni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadził ks. kan. Paweł Kowalski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Miłosiernego. Następnie uczestnicy przeszli ulicami Grodzką, Solankową oraz Zygmunta Wilkońskiego do Muszli Koncertowej w Parku Solankowym, gdzie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Przemarsz uświetniła orkiestra Inowrocławskich Kopalni Soli SOLino. W marszu wzięło udział kilkaset osób wśród nich dzieci i dorośli. Wszyscy otrzymali od organizatorów białe serduszka, mające symbolizować poparcie dla życia.

 

W muszli Koncertowej z krótkim przemówieniem wystąpił Piotr Bandurski, jeden z organizatorów, który podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność oraz za odwagę głoszenia fundamentalnej prawdy o roli tradycyjnej rodziny, która składa się z mężczyzny, kobiety i potomstwa. Nawiązał  także do słów bł. Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że przyszłość świata i Kościoła jest w rodzinie.

 

M. Królak

Polecamy