środa, 5 sierpnia 2020 r.

Inowrocław: rocznicowa sesja

Z okazji przypadającej w tym roku 85. rocznicy Kongresu Eucharystycznego w inowrocławskim Instytucie Prymasa Józefa Glempa odbyła się 4 czerwca sesja popularna poświęcona dziedzictwu kard. Augusta Hlonda, uczestnika historycznego zgromadzenia.

 

Konferencji patronowali prymas senior kard. Józef Glemp oraz Ryszard Brejza Prezydent Inowrocławia. Prelekcję pt. „Aktualność listów pasterskich Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda” wygłosił prof. Jerzy Pietrzak z Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest autorem obszernej pracy pt. „Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. 1945-1948”. W czasie sesji głos zabrali także inowrocławscy regionaliści: Piotr Strachanowski i Jacek Nijak, którzy przedstawili interesujące okoliczności Kongresu z 1927 roku. Bogatą ilustrację omawianego Zjazdu stanowiły przedwojenne fotografie ze zbiorów Piotra Strachanowskiego. Na zakończenie konferencji słowo podsumowania wygłosił patronujący przedsięwzięciu kard. Józef Glemp, który wyraził zadowolenie ze wspomnienia i upamiętnienia ważnych wydarzeń duszpasterskich, które miały miejsce na Kujawach przed 85 laty. Dokonał także retrospekcji, wskazując na specyfikę i okoliczności, w jakich dokonywały się ingresy czterech prymasów Polski niepodległej: Edmunda Dalbora, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.

 

Inowrocławski Kongres Eucharystyczny był pierwszym zgromadzeniem o randze diecezjalnej, po którym nastąpiły kolejne – we Lwowie, w Łodzi, Częstochowie, Siedlcach, Sosnowcu i Toruniu, przygotowujące I Narodowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Poznaniu w 1930 r. W obchody rocznicy inowrocławskiego Kongresu Eucharystycznego wpiszą się także tegoroczne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Rozpocznie je Msza św. sprawowana w kościele pw. Zwiastowania NMP pod przewodnictwem prymasa Polski abp Józefa Kowalczyka. Po Eucharystii wyruszy procesja, której trasa nawiązywać będzie do procesji „kongresowej” z 1927 r.

 

Fot. M. Dąbrowska

Polecamy