środa, 5 sierpnia 2020 r.

Karmelitanki bose - 400 lat w Polsce

„Karmelitanki Bose na stałe wpisały się w historię Kościoła, który jest w Polsce, wnosząc niezastąpiony wkład w kształtowanie duchowego oblicza naszego Narodu” – napisał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w liście przesłanym na ręce o. Romana Jana Hernoga OCD, prowincjała Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych.

 

 

 

więcej o gnieźnieńskich karmelitankach TUTAJ

 

 

Publikujemy pełną treść listu prymasa Polski:

 

Przewielebny Ojcze Prowincjale!

Dziękuję za list Ojca Prowincjała z dnia 31 maja b.r., w którym informuje mnie Ojciec, że w dniach od 19 do 21 czerwca b.r. w gnieźnieńskim Karmelu będą gościć przeorysze i delegatki klasztorów mniszek Karmelitanek Bosych Prowincji Warszawskiej wraz z Generałem Zakonu Karmelitów Bosych O. Saverio Cannistrà.

 

Słowami niniejszego listu pragnę pozdrowić uczestników gnieźnieńskiego spotkania i dać wyraz mojej duchowej bliskości z nimi.

 

W Roku Pańskim 2012 mija 400 lat od przybycia pierwszych Karmelitanek Bosych do naszej Ojczyzny. Dnia 26 maja 1612 roku przybyły do Krakowa cztery mniszki z  Flandrii, które dały początek długiej i bogatej obecności duchowych córek św. Teresy od Jezusa na ziemiach polskich.

 

Karmelitanki Bose na stałe wpisały się w historię Kościoła, który jest w Polsce, wnosząc niezastąpiony wkład w kształtowanie duchowego oblicza naszego Narodu. Czyniły to, i nadal czynią, poprzez codzienną modlitwę wstawienniczą i cierpienie ofiarowane Bogu w intencji Kościoła, jego pasterzy i wszystkich ludzi. Całe ich życie poświęcone jest dziełu zbawienia i daje świadectwo o pierwszeństwie tego, co nadprzyrodzone, dzięki czemu klasztory karmelitańskie stają się oazami modlitwy oraz znakami Bożej obecności w świecie. Wraz z polskim Narodem i Kościołem Siostry dzieliły zarówno trudne czasy wojen, zaborów i kasat, jak i pełne entuzjazmu chwile odzyskania niepodległości i odbudowy zniszczonej Ojczyzny.

 

Dziś, po 400 latach od założenia pierwszej fundacji, dzięki Bożej Opatrzności oraz ofiarności i determinacji Sióstr, na terenie Polski służy Bogu i Kościołowi dwadzieścia dziewięć wspólnot Karmelitanek Bosych. Na tym miejscu trzeba także wspomnieć, że polskie Siostry zaniosły misję św. Teresy od Jezusa na Islandię, Ukrainę, Słowację, do Norwegii, Kazachstanu i Rosji.

 

Cieszę się, że również na terenie prymasowskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej znajduje się klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. Karmel ten wywodzi się ze wspólnoty w Tryszczynie k. Bydgoszczy, która na prośbę mojego poprzednika Księdza Prymasa Józefa Glempa podjęła się budowy klasztoru na ofiarowanym na ten cel terenie, dzięki hojności licznych dobrodziejów z Polski i z zagranicy. Dnia 30 czerwca 1995 r. grupa 9 sióstr rozpoczęła życie w nowym klasztorze. Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef są szczególnymi Patronami naszego gnieźnieńskiego Karmelu, a tajemnica Ich wspólnoty jest dla Sióstr wezwaniem i ożywia ich modlitwę w intencji rodzin. Choć gnieźnieński Karmel jest młodym klasztorem, jest on również owocem owego zasiewu pierwszych Karmelitanek przybyłych do Polski przed czterystu laty.

 

Wyrażam radość z faktu, że właśnie ten klasztor gości przeorysze i delegatki klasztorów mniszek Karmelitanek Bosych Prowincji Warszawskiej wraz z Generałem Zakonu Karmelitów Bosych O. Saverio Cannistrà, których raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

 

Na dalsze zamierzenia i prace dla dobra Kościoła Chrystusowego udzielam mniszkom zebranym w Gnieźnie oraz całemu Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Bosych w Polsce Prymasowskiego Błogosławieństwa, które wspieram modlitwą u Grobu Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Polecamy