środa, 5 sierpnia 2020 r.

Medal dla prymasa Polski

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek uhonorował abp. Józefa Kowalczyka Medalem Pamiątkowym „Ad Perpetuam Rei Memoriam”. Odznaczenie przyznano w uznaniu ogromnych zasług prymasa jako kapłana, dyplomaty i orędownika ducha polskości.

 

Wręczenie medalu miało miejsce na początku Mszy św. sprawowanej 26 czerwca w południe z okazji drugiej rocznicy ingresu abp. Józefa Kowalczyka do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie. Jak napisano w uzasadnieniu odczytanym przez ks. kan. Krzysztofa Wętkowskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, odznaczenie przyznawane jest wybitnym osobowościom, które posiadany talent, zdobyty autorytet, wiedzę, energię, funkcję społeczną potrafią spożytkować i pomnażać, a ich osobisty sukces przynosi korzyści całej społeczności.

 

„Medal 'Ad Perpetuam Rei Memoriam' jest nadawany przez wojewodę wielkopolskiego z rekomendacji wszystkich poprzednich wojewodów ostatniego dwudziestolecia. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk został laureatem Medalu jednogłośną decyzją tego gremium, w uznaniu Jego ogromnych zasług jako kapłana, dyplomaty, administratora i wychowawcy, jako krzewiciela podstawowych wartości humanistycznych i orędownika ducha polskości. Sprawiedliwość wymaga, aby dokonania jego Ekscelencji, któremu zawdzięczamy m.in. powrót godności prymasa Polski do arcybiskupów gnieźnieńskich zostały nagrodzone i zachowane na wieczną pamiątkę” – napisano w uzasadnieniu.

 

Medal wręczył abp. Kowalczykowi wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Jak podkreślił, w polskiej tradycji prymas pozostaje wielkim autorytetem i znaczącym głosem Kościoła, w który wsłuchują się wierni w całym kraju. „Dla nas wszystkich wielkie znaczenie mają płynące z Gniezna nauki Księdza Prymasa, roztropnie inspirujące w podejmowaniu dobra wspólnego, w oparciu o tradycyjne polskie wartości i poczucie wspólnoty” – mówił wojewoda wielkopolski.

 

Medal „Ad Perpetuam Rei Memoriam” przyznawany jest od 1992 roku. Wśród jego laureatów są m.in.: kard. Zenon Grocholewski, abp Henryk Muszyński, abp Jerzy Stroba, bp Bogdan Wojtuś, Hanna Suchocka i prof. Stanisław Lorenc.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy