środa, 5 sierpnia 2020 r.

Norbertańskie Dni Młodych

Już po raz ósmy odbyły się w Strzelnie Norbertańskie Dni Młodych. Impreza – jak zawsze – była okazją do spotkania z historią i dobrej zabawy, szczególnie, że w tym roku połączono ją z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka.

 

Norbertańskie Dni Młodych odbyły się w dniach 25-26 maja. Zainaugurowała je Msza św., po zakończeniu której przy zabytkowym kościele pw. św. Prokopa odbył się koncert zespołu muzycznego „Lux Vera”. Uczestnicy wzięli także udział w Apelu Jasnogórskim, a później wspólnym muzykowaniu przy ognisku. W sobotę na Wzgórzu św. Wojciecha odbył się Festyn Norbertański, podczas którego nie brakowało średniowiecznych gier i zabaw. Można było m.in. zobaczyć rycerskie walki i samemu spróbować sił w strzelaniu z łuku. Dla dzieci zorganizowano warsztaty przygotowujące do niełatwej służby średniowiecznego woja. Nie brakowało także wystaw wyrobów rękodzielniczych oraz stoisk malarzy, rzeźbiarzy, kupców, portrecistów, artystów ludowych i rzemieślników. Prace swoich podopiecznych pokazały także Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Gwiazdą wieczoru był  zespół Mate.O. Norbertańskie Dni Młodych zorganizował tradycyjnie proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie ks. Otton Szymków z grupą parafian.

 

6 maja 1393 roku Władysław Jagiełło, król Polski i najwyższy książę Litwy nadaje prepozytowi i klasztorowi strzeleńskiemu prawo odbywania w Strzelnie targu w każdy czwartek tygodnia. W 1447 roku Król Kazimierz Jagielończyk na prośbę Jana prepozyta klasztoru strzeleńskiego zatwierdza temuż klasztorowi przywilej targowy króla Władysława Jagiełły z 1393 roku, nadto nadając miastu Strzelnu prawo dobywania corocznego jarmarku w niedzielę Św. Trójcy.

 

Fot.  M. Tarczewska

Polecamy