środa, 29 stycznia 2020 r.

Prymas na jubileuszu abp. Gołębiewskiego

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dziękował dziś wraz z biskupami zgromadzonymi we Wrocławiu na zebraniu Episkopatu i wiernymi przybyłymi do katedry św. Jana za półwiecze kapłaństwa abp. Mariana Gołębiewskiego. W homilii przypomniał bogaty dorobek Jubilata podkreślając, że „ubogacał przejęte dziedzictwo duchowe i materialne swoją gorliwą pracą duszpasterską, naukową i administracyjną.”Metropolita gnieźnieński wyraził radość, że wraz z całym Kościołem wrocławskim, koszalińskim i włocławskim oraz biskupami Konferencji Episkopatu Polski może włączyć się modlitewnie w dziękczynne Te Deum Jubilata i razem z nim złożyć Bogu dziękczynną, jubileuszową Ofiarę eucharystyczną. Złoty jubileusz kapłaństwa – podkreślił – jest okazją, aby za przykładem bł. Jana Pawła II stanąć w postawie pokory wobec powołania, które jest darem i tajemnicą, aby spojrzeć na przebytą drogę, dokonać bilansu i oceny, podziękować, ale także przeprosić Boga, braci i siostry w wierze, za ewentualne zaniedbania i braki, które mogły zaistnieć z ludzkiej słabości. „Drogi Jubilacie, dziś przypatrujesz się zapewne całej przebytej drodze, na której Twoje powołanie potwierdzało się, pogłębiało i umacniało. Przypatrujesz się, by lepiej uświadomić sobie pełne miłości działanie Boga w Twoim życiu. Zapewne nie zapominasz o braciach kapłanach, którzy razem z Tobą weszli na tę drogę, ale nie wytrwali; masz też w modlitewnej pamięci tych, których Pan Życia i Śmierci wezwał już do siebie” – mówił Prymas.Wspomniał również pierwsze spotkanie z abp. Gołębiewskim, które miało miejsce w 1969 roku w Rzymie, dokąd Jubilat przyjechał, aby kontynuować studia w Papieskim Instytucie Biblijnym. Wskazując na kolejne zadania, które zostały mu powierzone po powrocie do ojczyzny: m.in.: wykłady w seminarium we Włocławku i na Wydziale Teologicznym ATK, a później funkcję rektora włocławskiego seminarium podkreślił, że obowiązki te pełnił „z całym oddaniem, nie zaniedbując pracy naukowej w strukturach uczelni akademickiej, przyczyniając się, poprzez artykuły i wykłady, do poszerzenia znajomości nauk biblijnych i poszanowania objawionego Słowa Bożego”. Z równym oddaniem – stwierdził Prymas – dostojny Jubilat pełnił posługę biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego powierzoną mu przez papieża Jana Pawła II w 1996 roku, a osiem lat później posługę arcybiskupa metropolity wrocławskiego, którą przejął po „gorliwym i zasłużonym poprzedniku, kardynale Henryku Gulbinowiczu” ubogacając „przejęte dziedzictwo duchowe i materialne swoją gorliwą pracą duszpasterską, naukową i administracyjną”. „Dziś spoglądasz na przebytą drogę powołania już z innej perspektywy. To, co jawiło się kiedyś jako coś tajemniczego i odległego w czasie, dziś jest już rzeczywistością przeżytą i przebytą, księgą zapisaną w wielu różnych rozdziałach; odmówionym różańcem z rozważaniem wszystkich czterech części i tajemnic: radosnych, bolesnych, światła i chwalebnych” – skonstatował abp Kowalczyk. Hierarcha przypomniał także, że dostojny Jubilat należy do pokolenia, które „swoje dzieciństwo przeżyło w terrorze II wojny światowej, w warunkach naznaczonych strachem, niepewnością, zagrożeniem utraty życia, w materialnym i kulturowym niedostatku, w czasie, który nie rokował żadnych zachwycających perspektyw”. „Ileż wysiłku kosztowało Cię zdobywanie wiedzy w owych trudnych czasach i zewnętrznych uwarunkowaniach” – podkreślił abp Kowalczyk, dodając, że to wszystko nie zniechęciło przyszłego metropolity wrocławskiego do zmierzenia się z wyzwaniami ówczesnego czasu i odpowiedzenia na głos powołania z pełną świadomością, że jest to Boże wybranie. „Dziś, my wszyscy, zgromadzeni w tej pięknej świątyni, składamy razem z Tobą na ołtarzu eucharystycznym cały pięćdziesięcioletni dorobek Twojej posługi kapłańskiej i biskupiej, jako dar ofiarny przekonani, że Pan Czasu i Wieczności przyjmie go i uczyni z niego ofiarę miłą sobie” – mówił prymas, kończąc homilię słowami modlitwy bł. Jana Pawła II.Na jubileusz przybyło ok. 70 biskupów, zgromadzonych na zakończonym zebraniu plenarnym Episkopatu we Wrocławiu.Na początku Eucharystii abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odczytał list gratulacyjny, jaki do jubilata wystosował Benedykt XVI.

bgk KAI
fot. www.archidiecezja.wroc.pl 

Polecamy