poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Przed pielgrzymką

Trwają przygotowania do Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. We wtorek, 26 czerwca, w gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Jolenty odbyło się spotkanie przewodników grup pielgrzymkowych.

Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu wspólnej modlitwy omówiono sprawy organizacyjne. Kierownik PPAG ks. Dariusz Żochowski przedstawił przewodników wszystkich grup pielgrzymkowych. Ojciec duchowny ks. Marcin Kulczynski omówił program pielgrzymki oraz układ materiałów formacyjnych, które każdy z przewodników otrzymał.Tegoroczne pielgrzymowanie odbywać się będzie pod hasłem „Kocham Kościół”, a pielgrzymi rozważać będą życie Kościoła w różnych jego aspektach. Obecny na spotkaniu ks. kan. Franciszek Jabłoński, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, zaproponował przeżycie trzeciego dnia pielgrzymki, przebiegającego pod hasłem „Kocham Kościół Apostolski”, w oparciu o postać Sługi Bożej Pauliny Jaricot oraz udostępnił przewodnikom grup odpowiednie materiały tematyczne. Ks. Piotr Szymkowiak, z-ca kierownika PPAG podzielił się z kolei informacjami dotyczącymi szkolenia dla kierujących ruchem podczas pielgrzymki. Przewodników grup poinformowano również o uruchomieniu nowej odsłony strony www.ppag.pl na której zamieszczane będą przez pielgrzymów oraz przewodników informacje organizacyjne, relacje oraz zdjęcia z poszczególnych dni pielgrzymowania. W podjęcia tych działań mają pomóc warsztaty medialne, które odbędą się w Gnieźnie 13 lipca. Natomiast ks. Marcin Przybylski skierował zaproszenie na pielgrzymkowe warsztaty muzyczne, które odbywać się będą w dniach 6 - 7 lipca w klasztorze w Mogilnie. Podczas spotkania wybrana zostanie oficjalna muzyka hymnu PPAG 2012. W odpowiedzi na ogłoszony przez kierownictwo pielgrzymki konkurs przesłano siedem propozycji.Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę oficjalnie rozpocznie się 29 lipca, kiedy to z bazyliki prymasowskiej na pątniczy szlak wyruszą grupy kolorowe. Grupy promieniste wędrować będą odrębnie, każda własną trasą, aby spotkać się 5 sierpnia na Jasnej Górze. Grupy kolorowe na Jasną Górę przybędą 6 sierpnia. Wówczas we wspólnocie pielgrzymów z archidiecezji gnieźnieńskiej odbędzie się Msza św. na zakończenie PPAG. W tym roku pielgrzymom, zarówno podczas rozpoczęcia w Gnieźnie, jak i podczas zakończenia w Częstochowie towarzyszyć będzie prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Polecamy