piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Słowo prymasa do parafii pw. bł. Michała Kozala

Publikujemy słowo prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka skierowane do wspólnoty parafialnej pw. bł. Michała Kozala BM w Gnieźnie, gdzie z dniem 1 lipca posługę rozpoczną księża ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

 

Umiłowani Bracia i Siostry, stanowiący wspólnotę parafialną Parafii p.w. bł. Michała Kozala w Gnieźnie.

 

W minioną niedzielę, dnia 17 czerwca br., pożegnaliście ks. Sławomira Jessę, który od roku 1997 pełnił obowiązki proboszcza parafii. Ze swej strony, raz jeszcze wyrażam słowa podziękowania Księdzu Sławomirowi za jego wkład w rozwój życia duszpasterskiego w parafii. Dziękuje także Księdzu Krzysztofowi Walkowskiemu za odpowiedzialne wypełnianie  obowiązków administratora parafii przez minione dwa lata, gdy ks. Jessa nie pełnił już faktycznie obowiązków duszpasterskich i proboszczowskich. Pragnę Was poinformować, że doceniając umiejętności administracyjne i duszpasterskie księdza Krzysztofa Walkowskiego, powierzyłem mu z dniem 1 lipca br. obowiązki proboszcza parafii p.w. bł. Bogumiła w Gnieźnie. Z zakończeniem posługi ks. Sławomira Jessy zamyka się także etap pewnej tymczasowości w życiu Waszej Parafii, który wyrażał się tym, że odpowiedzialnym za parafię był administrator, wcześniej wikariusz tej parafii ks. Krzysztof Walkowski.

 

W bieżącym roku w dniu 20 listopada minie ćwierć wieku od erygowania parafii. W pierwszym paragrafie dekretu erekcyjnego czytamy: „Rodzinie Parafialnej jako Dom Boży służyć będzie kościół pod wezw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika, który zostanie pobudowany na terenie tej parafii”. To zadanie postawione przez ówczesnego arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego, Księdza Prymasa Józefa Glempa, stoi ciągle przed Waszą wspólnotą do wypełnienia. Moim obowiązkiem jest stworzenie warunków do jak najszybszego zbudowania kościoła parafialnego. Pragnę Was poinformować, że Księża ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, wyrazili gotowość podjęcia się zadania wybudowania kościoła i prowadzenia pracy duszpasterskiej w parafii oraz w Szpitalu Wojewódzkim znajdującym się na terenie parafii. Przełożony Generalny Księży Michalitów złożył zobowiązanie, także w formie pisemnej, że zostanie wybudowany kościół parafialny a prace z tym związane zostaną podjęte zaraz po powierzeniu Zgromadzeniu parafii. Biorąc pod uwagę wspomniane zobowiązanie Księdza Generała oraz doświadczenie duszpasterskie, jakie Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła posiada w prowadzeniu licznych parafii w Polsce, w tym także takich, gdzie zbudowano kościoły i budynki parafialne, podjąłem decyzję o powierzeniu z dniem 1 lipca 2012 r. parafii p.w. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Gnieźnie Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła.

 

Ufam, że przyjmiecie tę decyzję ze zrozumieniem w duchu odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, jaką stanowicie. Jestem przekonany, że przyjmiecie z życzliwością i otwartością nowego proboszcza i kapłanów, którzy razem z nim podejmą pracę duszpasterską w Waszej Parafii.

 

Polecam wszystkich opiece i wstawiennictwu bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika i z serca błogosławię.

 

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski 

Polecamy