wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Tablica ku czci Edwarda Grabskiego

Prymas Polski odsłonił i poświęcił tablicę ku czci znanego wielkopolskiego ziemianina i przemysłowca.

 

Edward Zenon Grabski herbu Wczele urodził się 8 lipca 1883 w Kruszy Podlotowej, zmarł 8 marca 1951 w Poznaniu.

Był ziemianinem i przemysłowcem. W powiatach wrzesińskim i gnieźnieńskim znany był przede wszystkim jako działacz społeczny. Przed wybuchem II wojny światowej był prezesem, wiceprezesem lub członkiem kilkunastu towarzystw, związków, kół, rad nadzorczych i innych organizacji. W 1920 roku z jego inicjatywy powołano we Wrześni Bank Kupiecko-Przemysłowy, którego był pierwszym prezesem. Pełnił również funkcję kuratora Szkoły Rolniczej we Wrześni oraz zasiadał w Komisji Szkolnictwa Rolniczego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Prowadził również szeroką działalność charytatywną.

Grabski był właścicielem cukrowni, garbarni, Balcerkowa i Kustodii w Gnieźnie.

Walczył także jako powstaniec wielkopolski, był twórcą i pierwszym dowódcą 17 (3) Pułku Ułanów Wielkopolskich, rotmistrzem Kawalerii Wojska Polskiego.

Wydatnie wspierał Kościół Katolicki, m.in. finansował renowację katedry gnieźnieńskiej. Za liczne zasługi dla Kościoła papież Pius XI nadał Edwardowi Grabskiemu w 1929 roku tytuł szambelana papieskiego.

 

Odsłonięcie tablicy ku czci Edwarda Grabskiego, umieszczonej na fasadzie dawnego gmachu dyrekcji cukrowni przy ul. Wrzesińskiej 28 w Gnieźnie, poprzedziła Msza św. sprawowana w Bazylice Prymasowskiej pod przewodnictwem prymas Polski.

Polecamy