piątek, 7 sierpnia 2020 r.

VII Kongres Misyjny

W Gnieźnie odbył się 4 czerwca VII Archidiecezjalny Kongres Misyjny poświęcony Słudze Bożej Paulinie Jaricot w 150. rocznicę jej śmierci. W spotkaniu wzięło udział ponad tysiąc uczestników: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i członków Żywego Różańca. Obecny był także prymas Polski abp Józef Kowalczyk i bp Bogdan Wojtuś.

 

W słowie skierowanym do uczestników kongresu abp Kowalczyk podkreślił, że każdy członek Kościoła jest poniekąd misjonarzem bo jest posłany do głoszenia Ewangelii w swoim środowisku, w miejscu zamieszkania, nauki i pracy. „Dziś musimy być misjonarzami, czyli głosicielami Ewangelii bardziej postawą i przykładem niż słowem. Tego bardzo potrzeba Europie” – mówił prymas Polski. Przyznał również, że miał okazję poznać pracę polskich misjonarzy i misjonarek na różnych kontynentach. Jak mówił podziwiał odwagę i oddanie tych ludzi. Prosił również o modlitwę za misjonarzy i o powołania misyjne.

 

Pierwsza część kongresowego spotkania odbyła się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz w trzech gnieźnieńskich kościołach: pw. Świętej Trójcy, św. Jana i św. Jerzego. Ponadto w Gimnazjum Nr 1 odbył się konkurs wiedzy o życiu Pauliny Jaricot.

 

Każda z grup przygotowała krótką misyjną prezentację oraz opowiedziała o swojej działalności. Dzieci zaprezentowały także specjalnie przygotowane stroje i przebrania. Miały również okazję posłuchać świadectw misjonarzy pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej (ks. J. Słowy z Kazachstanu, ks. G. Pawlaczyk z Rumunii,  ks. A. Graczyk z Gruzji, o. E. Katulski OFM z Boliwii, s. Maria Michalski SAC z Kamerunu oraz byli misjonarze: ks. M. Misiorowski i p. T. Niewiadomska).

 

W południe wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosił sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary – ks. B. Michalski, były misjonarz z Peru.

 

Po Eucharystii odbyło się rozstrzygnięcie konkursów misyjnych i wręczenie nagród zwycięzcom. W konkursach o Paulinie Jaricot – wzięło udział ponad 500 dzieci i młodzieży. Konkursy zostały zorganizowane w kilku kategoriach: plastycznej, literackiej, multimedialnej oraz wiedzy. Oprócz tego odbył się także konkurs wiedzy na temat Kongregacji Ewangelizowania Narodów w 390. rocznicę jej powstania.

 

Kongres zakończyła wspólna modlitwa dzieci, młodzieży i członków Żywego Różańca przy relikwiach bł. Jana Pawła II. W kaplicy, gdzie relikwie się znajdują uczniowie złożyli także spisane wcześniej prośby do błogosławionego papieża.

 

„Dla mnie największą radością była liczba uczestników konkursów, jak i tych, którzy przyjechali na kongres. Dla porównania na tegoroczny ogólnopolski kongres misyjny do Warszawy z całej Polski przyjechało 1700 dzieci. To jest tyle samo co w Gnieźnie, licząc tych którzy przesłali prace konkursowe oraz tych, którzy uczestniczyli w kongresie” – komentuje ks. kan. Franciszek Jabłoński, organizator konkursów i całego kongresu.

 

bgk KAI

Więcej zdjęć na www.srm.gniezno.opoka.org.pl 

Polecamy