środa, 29 stycznia 2020 r.

Zmiany personalne 2012

Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, dokonał następujących zmian personalnych wśród duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej:

 


ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE:

 

Zwolnieni z obowiązków proboszczowskich i przeniesieni w stan spoczynku:

 

1. Ks. Jan KARCZMARCZYK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM w Trąbczynie i przeniesiony w stan spoczynku;

2. Ks. kan. Ryszard KONSTANCIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Mateusza Ap. w Myśliborzu i przeniesiony w stan spoczynku;

3. Ks. Jan KRAWCZYK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Budzisławiu Kościelnym i przeniesiony w stan spoczynku;

4. Ks. Alojzy PIĄTEK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kołaczkowie i przeniesiony w stan spoczynku;

5. Ks. kan. Stanisław PIETRZAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie i przeniesiony w stan spoczynku;

6. Ks. kan. Zdzisław RYBCZYŃSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Mateusza w Lubczu i przeniesiony w stan spoczynku;

7. Ks. kan. Jan STRĘCIWILK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy i przeniesiony w stan spoczynku z zamieszkaniem w Domu Sióstr Elżbietanek w Łopiennie jako kapelan;

8. Ks. kan. Stanisław ZYWERT – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Marcina w Palędziu Kościelnym i przeniesiony w stan spoczynku.

 

 

Zmiany proboszczowskie:


1. Ks. Andrzej CZUBASZEWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski w Gorzykowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Mateusza Ap. w Myśliborzu;

2. Ks. Wojciech DANECKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. NSPJ w Rojewicach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy;

3. Ks. Dariusz MACIOSZEK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Tymoteusza w Białężynie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Ap. w Dobrosołowie;

4. Ks. Marek PIOSIK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Podstolicach i mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Budzisławiu Kościelnym;

5. Ks. Marek SOBOCIŃSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Mikołaja we Szemborzu i mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina w Palędziu Kościelnym;

6. Ks. Jan WALCZAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jarząbkowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Trąbczynie.

 

 

Nominacje proboszczowskie:


1. Ks. Tadeusz BACHORZ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina w Jarząbkowie;

2. Ks. Piotr DUŁAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu i mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Ludzisku;

3. Ks. Artur JANOWICZ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kołaczkowie;

4. Ks. Sławomir KOMORSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy i mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Bp. w Lechlinie;

5. Ks. Piotr KUNICKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Kazimierza we Wrześni i mianowany proboszczem parafii pw. MB Królowej Polski w Gorzykowie;

6. Ks. Grzegorz KWAŚNIEWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Graboszewie;

7. Ks. Tomasz NAWROCKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich i mianowany proboszczem parafii pw. św. Tymoteusza w Białężynie;

8. Ks. Leszek SAKOWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie i mianowany proboszczem parafii pw. NSPJ w Rojewicach;

9. Ks. Marek SZYMANOWICZ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni i mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja we Wszemborzu.

 

 

NOMINACJE ADMINISTRATORÓW PARAFII:


1. Ks. Tomasz KOŁODZIEJ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie i mianowany administratorem parafii pw. św. Mateusza w Lubczu;

2. Ks. Adam KUCHARSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętego Ducha w Rogoźnie i mianowany administratorem parafii pw. św. Kazimierza w Podstolicach;

3. Ks. kan. Andrzej SOBASZKIEWICZ – po zakończeniu urlopu zdrowotnego z dniem 16 czerwca 2012 r. mianowany administratorem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie.

 

 

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE:


1. Ks. Jarosław BANASIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Częstochowskiej w Ostrowitem;

2. Ks. Artur BARTKOWIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Maksymiliana w Barcinie i mianowany wikariuszem w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie;

3. Ks. Rafał CHAREŃSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie;

4. Ks. Szymon CIESIELSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie i mianowany wikariuszem w parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie;

5. Ks. Piotr DOBRASZ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku i mianowany wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie;

6. Ks. Michał DRZEWIECKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie;

7. Ks. Przemysław GRZYBOWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu i skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie;

8. Ks. Sławomir HEKIERT – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni;

9. Ks. Rafał HORDIK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie;

10. Ks. Sebastian KOŁODZIEJCZYK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Kleczewie i mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie;

11. Ks. Andrzej KOSTENCKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków kapelana Domu Sióstr Elżbietanek w Łopiennie i mianowany wikariuszem w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży;

12. Ks. Wojciech KOWALSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy;

13. Ks. Krystian KRYSIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Doroty w Rogowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie;

14. Ks. Arkadiusz KSYCKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu i mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie;

15. Ks. Tomasz KUSIEWICZ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni i na własną prośbę skierowany na urlop;

16. Ks. Karol MACIEJEWSKI – po powrocie z pracy duszpasterskiej w Kanadzie z dniem 30 czerwca 2012 r. mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy;

17. Ks. Dominik POCZEKAJ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie i na własną prośbę skierowany na urlop;

18. Ks. Arkadiusz PRYKA – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu;

19. Ks. Bartosz RAJEWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Miłosławiu i skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii;

20. Ks. Marek SALWA – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Wita w Rogoźnie i mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Michała Kozala w Janikowie;

21. Ks. Adam SARBINOWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Miłosławiu;

22. Ks. Łukasz STANISZEWSKI – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy;

23. Ks. Tadeusz STASIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Faustyny w Mogilnie;

24. Ks. Krzysztof SZKOPEK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Michała Kozala w Wągrowcu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętego Ducha w Rogoźnie;

25. Ks. Piotr SZYMKOWIAK – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu;

26. Ks. Henryk TOMCZYK – po zakończeniu urlopu zdrowotnego z dniem 30 czerwca 2012 r. mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie;

27. Ks. Przemysław WARCHAŁ – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrześni;

28. Ks. Marcin WINKEL – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Floriana w Żninie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy;

29. Ks. Sławomir ZADŁUŻNY – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Michała Kozala w Janikowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach;

30. Ks. Daniel ZIENTARA – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Faustyny w Mogilnie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie;

31. Ks. Wojciech ZNISZCZOL – z dniem 30 czerwca 2012 r. zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Michała Kozala w Słupcy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich.

Polecamy