piątek, 27 listopada 2020 r.

Inowrocław: nauczyciele adwentowo

Nauczyciele i pracownicy inowrocławskiego Zespołu Szkół Katolickich im. bł. ks. Władysława Demskiego uczestniczyli w adwentowym dniu skupienia. Spotkanie poprowadził ks. dr Marek Kowalczyk, proboszcz parafii w Orłowie.

 

Dzień skupienia, zorganizowany w sobotę 15 grudnia, rozpoczęła Jutrznia z homilią ks. Marka Kowalczyka. W swoim słowie kapłan zwrócił uwagę na potrzebę rozpoznawania obecności Chrystusa w życiu. Jak mówił, droga człowieka do Boga nie zawsze jest prosta i często wiedzie przez różne meandry życia. Dlatego trzeba nauczyć się rozpoznawać właściwe ścieżki i podążać za Światłem i Przewodnikiem, którym jest Jezus Chrystus. Kaznodzieja podkreślił również, że czas oczekiwania na przyjście Jezusa jest wsłuchiwaniem się w słowa proroka Jana Chrzciciela, który nawołuje do przygotowania drogi Panu. „Wszyscy, całym życiem prostujemy drogę do Pana, a gdy przyjdzie zastanie nas przygotowanymi” – mówił ks. Kowalczyk.

 

W Adwentowym Dniu Skupienia wspólnie z gronem pedagogicznym i pracownikami uczestniczyli także dyrektor placówki ks. Dariusz Żochowski oraz ks. Maciej Lisiecki, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

Polecamy