czwartek, 19 września 2019 r.

Obradowało kolegium wizytatorów

Katecheza parafialna dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych była głównym tematem spotkania Kolegium Wizytatorów Katechetycznych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które obradowało 4 grudnia w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z uczestnikami spotkał się także prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

W krótkim wystąpieniu metropolita gnieźnieński podkreślił, że edukacja religijna stanowi nieodłączny i ważny element systemu kształcenia młodego człowieka i jako taka powinna stanowić przedmiot obowiązkowy. Jej marginalizacja jest ze szkodą przed wszystkim dla samych uczniów.

 

„Jeśli uczeń ma opuszczać szkołę z wykształceniem ogólnym, to w tym wykształceniu nie może zabraknąć wiedzy nt. religii i kultury chrześcijańskiej, wśród której wyrósł. W przeciwnym wypadku będzie to wiedza niepełna” – tłumaczył prymas. Zauważył także, że oprócz przekazania konkretnego zasobu wiedzy, katecheza ma ogromne znaczenie wychowawcze i duchowe, którego nie sposób przecenić.

 

Metropolita gnieźnieński przypomniał także uczestnikom spotkania, że pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego i nauczanie. „Najpierw słowo, potem sakramenty. Do sakramentów przygotowujemy słowem, dlatego nie wolno go dewaluować” – mówił abp Kowalczyk, podkreślając, że katecheza to nic innego, jak posługiwanie się słowem dla przekazania nauk Jezusa zapisanych na kartach Ewangelii.

 

Doroczne spotkanie wizytatorów katechetycznych jest okazją do omówienia bieżących spraw oraz podsumowania dotychczasowej pracy. W tym roku głównym tematem obrad była katecheza parafialna dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych. Wniosków i uwag po kilku latach od jej wprowadzenia wysłuchali: biskup-nominat Krzysztof Wętkowski oraz ks. Piotr Halczuk, dyrektor Referatu Katechizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, który wcześniej wygłosił wykład pt. „Bogactwo soborowej deklaracji  Nostra aetate. Ukazywanie korzeni wiary chrześcijańskiej.”

 

W skład Kolegium Wizytatorów Katechetycznych Archidiecezji Gnieźnieńskiej wchodzą kapłani i świeccy upoważnieni do przeprowadzania w parafiach wizytacji katechetycznych. Odbywają się one w roku wizytacji kanonicznych. Wizytatorzy prowadzą również adwentowe dni skupienia dla katechetów oraz koordynują działania katechetyczne w dekanatach.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy