piątek, 27 listopada 2020 r.

Opłatek Towarzystwa św. Wojciecha

Prymas Polski przełamał się 15 grudnia opłatkiem z członkami Towarzystwa św. Wojciecha archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Składając świąteczne i noworoczne życzenia abp Kowalczyk podziękował braciom za wierną służbę i krzewienie kultu patrona św. Wojciecha. 

 

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu braci zrzeszonych w kołach parafialnych działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Obecni byli także duchowi opiekunowie stowarzyszenia: ks. Tomasz Głuszak, asystent kościelny Towarzystwa św. Wojciecha oraz ks. Jarosław Antkowiak, asystent diecezjalny diecezji bydgoskiej.

 

Dziękując braciom za zaproszenie i liczny udział prymas zachęcał ich, by dzieląc się opłatkiem – symbolem życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka – dzielili się miłością i dobrocią w swoich domach, miejscach pracy, parafiach i środowiskach.

 

Spotkanie było również okazją do podziękowania dotychczasowemu prezesowi stowarzyszenia Tadeuszowi Bieńkowi i wręczenia dekretu nowemu Antoniemu Kapeji, który wybrany został  podczas niedawnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego bractwa.

 

Towarzystwo św. Wojciecha uważane jest za kontynuatora XIX-wiecznej Straży św. Wojciecha. Zostało reaktywowane przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa dekretem z dnia 20 czerwca 1990 r. Obecnie należy do niego przeszło 350 mężczyzn.

 

Działalność stowarzyszenia streścić można w trzech słowach: kult, formacja, reprezentacja. Pierwsze oznacza ciągłą troskę o rozwój kultu patrona, drugie świadome pogłębianie własnej wiary, trzecie czynne uczestniczenie w uroczystościach religijnych, zwłaszcza tych ku czci św. Wojciecha.

 

Członkowie bractwa ubrani w charakterystyczne granatowe płaszcze, które otrzymują po rocznym przygotowaniu, angażują się w organizację wielu uroczystości i wydarzeń kościelnych. Uczestniczą także w przygotowaniu pielgrzymek oraz imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i oświatowym.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy