poniedziałek, 23 września 2019 r.

Orędzie prymasa Polski w TVP

Do zespolenia sił i upiększania codzienności wspólną pracą wezwał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w bożonarodzeniowym orędziu wyemitowanym przez Telewizję Polską. Składając świąteczne i noworoczne życzenia Polakom w kraju i za granicą hierarcha życzył, by wszystkim towarzyszyło Boże błogosławieństwo.

 

Z gnieźnieńskiej katedry, od prastarych Drzwi Gnieźnieńskich, prymas Polski pozdrowił i zapewnił o modlitewnej pamięci wszystkich Polaków, poczynając od dzieci, poprzez młodzież, aż po ludzi dorosłych. „Przychodzę, aby połamać się opłatkiem z Wami w ojczystym kraju i z Wami wszystkimi, którzy przebywacie poza granicami naszej Ojczyzny” – mówił. Słowa pozdrowień i duchowej łączności abp Kowalczyk skierował także do polskich żołnierzy, którzy – jak mówił – „przeżywają Wigilię poza granicami Ojczyzny, będąc na straży i posterunkach ryzykownych i niebezpiecznych, ale mających na celu zapewnić pokój i bezpieczeństwo”. Hierarcha zwrócił się także do tych, którzy codziennie angażują się w budowanie dobra wspólnego. „Wszyscy, którzy kochają Ojczyznę, którzy z Polską się solidaryzują, niech zespolą siły, abyśmy poprzez codzienną pracę mogli coraz bardziej upiększać naszą codzienność” – prosił.

 

W swoim słowie prymas nawiązał także do trwającego Roku Wiary. Jak mówił, aby poznać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim, trzeba nam wejść na drogę wiary. Zaprasza nas do tego papież Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei” (Drzwi wiary). „My dziś, stojąc przed Drzwiami Gnieźnieńskimi kierujemy słowa życzeń do wszystkich naszych Rodaków” – mówił abp Kowalczyk, przypominając, że właśnie przez Drzwi Gnieźnieńskie nasi praojcowe weszli do wspólnoty Kościoła i przez całe pokolenia korzystali z tego wszystkiego, co Chrystus daje. „Kojarzą się tu słowa Jana Pawła II, który już na początku swojego pontyfikatu wołał: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!. Otwórzcie przestrzenie waszego codziennego życia. Niech ten Rok Wiary będzie dla nas okazją do osobistego pogłębienia naszej wiary, ożywienia jej, do wyzwolenia się z wielorakich lęków, do przezwyciężenia jakichkolwiek przeszkód, które na tej drodze wiary miałyby stanąć. Abyśmy nie lękali się żyć wiarą na co dzień i świadczyć o niej, gdziekolwiek Opatrzność nas pośle” – zachęcał prymas.

 

Na koniec życzył, aby Boża Dziecina, która urodziła się w rodzinie, „błogosławiła wszystkim rodzinom” oraz zapewnił wszystkich o modlitwie. „Życzliwym sercem i myślą obejmuję Was jeszcze raz, drodzy Rodacy, i modlę się słowami polskiej kolędy: Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą! w obecnym i przyszłym roku 2013. Błogosław wszystkim, którzy Polskę stanowią, tym najmłodszym, którzy przyjdą dopiero na świat i tym, którzy są w jesieni swojego życia. Niech wszystkim błogosławieństwo Boże towarzyszy – tego z całego serca życzę i o to będę się modlił. Szczęść Wam Boże!” – mówił na koniec prymas.

 

 źródło: Telewizja Polska

Polecamy