poniedziałek, 16 września 2019 r.

Prymas w Boże Narodzenie

„W żłóbku jest Ktoś, Kto mówi nam prawdę o nas samych, o tym, że potrzebujemy Bożej pomocy. Jakże potrzeba nam wiary, aby się na tę Bożą pomoc otworzyć i jej zaufać” – mówił abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej w uroczystość Bożego Narodzenia.  

 

„Czym jest dzisiaj dla chrześcijanina ta uroczystość? Co takiego dał Chrystus światu, że tak czcimy Jego narodzenie i tak się nim radujemy?” – pytał w homilii abp Kowalczyk. I odpowiadając stwierdził, że dzięki narodzeniu i śmierci Jezusa każdy z nas mógł stać się chrześcijaninem i ma przed sobą perspektywę wiecznego szczęścia i nadzieję zbawienia. "Tak, jestem chrześcijaninem, bo pewnej nocy narodził się z niewiasty Jezus Chrystus i uruchomił olbrzymią moc zbawczą. Poprzez rodziców i Kościół ta moc dosięgła i przeniknęła także mnie. Jej początek i źródło znajduje się w Jezusie narodzonym w stajni betlejemskiej" – mówił prymas.

 

Dodał również, że Ten, który przyszedł na świat, we wszystkim był podobny do nas oprócz grzechu. My zaś w Nim szukać możemy oparcia i pomocy. „My, synowie i córki pierwszych rodziców, tacy właśnie jesteśmy – mali, słabi, nieporadni, potrzebujący pomocy. Niech nam się dłużej nie wydaje, że jesteśmy mocni i samowystarczalni, a Pan Bóg potrzebny jest nam tylko od czasu do czasu – choćby w święta. W żłóbku jest Ktoś, Kto mówi nam prawdę o nas samych. O tym, że potrzebujemy Bożej pomocy, tej pomocy, która jest nam udzielana w każdej chwili życia, szczególnie w tych momentach, kiedy zostajemy sami, załamani trudną życiową sytuacją, samotnością, chorobą, ubóstwem, czy konsekwencją popełnionego grzechu. Jakże potrzeba nam wiary, aby się na tę Bożą pomoc otworzyć i jej zaufać” – mówił hierarcha.

 

Życzył również, abyśmy wpatrując się w małego Jezusa uczyli się od Niego tej prawdy, z którą do nas przychodzi. Byśmy nie bali się prosić, aby On przymnożył nam wiary, dzięki której „będziemy mogli żyć pełnią radości z Narodzonego Mesjasza”. „Przyjmijmy Boży dar jako szczególne zadanie i zobowiązanie do niesienia pokoju i dobra innym. Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry, abyście w Jezusie Chrystusie odkryli waszego Zbawiciela” – życzył prymas Polski.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

 

 

 

Polecamy