poniedziałek, 16 września 2019 r.

Rekolekcje Akcji Katolickiej

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach mających przygotować ich do owocnego przeżycia Adwentu. Konferencje formacyjne wygłosił ks. dr Krzysztof Michalczak, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, z-ca redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”.

 

W trzydniowych ćwiczeniach duchownych, zorganizowanych w dniach 30 listopada – 1 grudnia w klasztorze sióstr pallotynek w Gnieźnie, uczestniczyło przeszło 40 członków organizacji. Czas spędzony na wspólnotowej i indywidualnej modlitwie oraz wysłuchane nauki miały pomóc rekolektantom wniknąć w istotę trwającego Roku Wiary oraz spojrzeć na nią w perspektywie życia rodzinnego, osobistego i parafialnego. Dla wielu, doświadczeniem  szczególnym było przeżywanie spotkania z Bogiem w silentium religiosum, owym dosłownym i duchowym wyciszeniu, w którym – jak mówił rekolekcjonista – rodzi się wiara i wyraźniej słychać głos Boga.

 

„Tak, jak w ciszy rodzi się wiara, tak z wiary rodzi się miłość, a z niej służba Bogu i drugiemu człowiekowi, która jest źródłem prawdziwej, głębokiej radości. Tego jakże oczywistego ciągu przyczynowo - skutkowego człowiek często nie zauważa w swojej codzienności – zabiegany, zatroskany o każdy kolejny dzień, potrzebuje właśnie takich kilkunastu godzin refleksji, zatrzymania się i zamyślenia, aby w ciszy swojego serca klęknąć przed Chrystusem i powierzyć Mu swoje życie od nowa. Potrzebuje tego świętego czasu, by odnaleźć drogowskazy na ścieżkach wzrastania w wierze i stawać się coraz bardziej solą  ziemi. A być solą ziemi, to najpierw oczyszczać samego siebie, a później nadawać smak, wartość i piękno życiu i światu” – mówił ks. Michalczak.

 

Idąc za zachętą rekolekcjonisty, uczestnicy spotkania mieli czas na nawiązywanie osobistej relacji z Bogiem podczas sakramentu pokuty, Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także w czasie dziesiątek minut spędzonych na indywidualnej modlitwie w klasztornej kaplicy. Ks. Michalczak zachęcał ich również, aby ową więź z Bogiem umacniali w całym Roku Wiary, sięgając jak najczęściej po Pismo Święte oraz przeplatając codzienne zajęcia krótką modlitwą.

 

 

 

Polecamy