wtorek, 17 września 2019 r.

Sakra biskupia ks. Krzysztofa Wętkowskiego

W katedrze gnieźnieńskiej odbyły się 22 grudnia święcenia biskupie ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego – nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. „Przyjmujemy Cię z wdzięcznością i modlimy się o potrzebne łaski dla Ciebie, abyś powierzone Ci obowiązki wypełniał wiernie, gorliwie i święcie” – mówił w homilii prymas Polski abp Józef Kowalczyk, główny szafarz święceń. 

 

Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej byli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz arcybiskup senior Henryk Muszyński. Na uroczystość przybyli także m.in.: wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki z Poznania, nuncjusz apostolski w Kongu abp Jan Pawłowski, ordynariusz diecezji witebskiej bp Władysław Blin oraz kilkunastu biskupów ordynariuszy, biskupów pomocniczych i biskupów seniorów z całej Polski. List z pozdrowieniami przysłał także prymas senior kard. Józef Glemp. Obecnych witał sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.

 

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii, przedstawieniem kandydata, któremu asystowali: ks. Eugeniusz Bednarek, proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Orzechowie i ks. kan. Bogdan Czyżewski, profesor UAM i wykładowca w PWSD. Następnie abp Celestino Migliore odczytał bullę papieża Benedykta XVI nominującą ks. Wętkowskiego biskupem tytularnym Glavinizzy i jednocześnie biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.  Obecni wysłuchali również homilii abp. Józefa Kowalczyka, w której prymas przypomniał istotę biskupiej posługi i zachęcał biskupa-elekta do jej gorliwego wypełniania.

 

„Dziś, drogi Bracie Krzysztofie, z woli Ojca Świętego Benedykta XVI przyjmujesz wielkie posłannictwo i apostolskie dziedzictwo odpowiedzialności za depozyt wiary, jej ożywianie i umacnianie w naszej Ojczyźnie. W szczególności przyjmujesz to posłanie do rodzimej archidiecezji gnieźnieńskiej, aby jako biskup pomocniczy wspomagać jej Pasterza i razem z nim troszczyć się o powierzony mu lud Boży i wielowiekowe patrymonium Świętowojciechowego Kościoła gnieźnieńskiego. Przyjmujemy Cię z wdzięcznością i modlimy się o potrzebne łaski dla Ciebie, abyś powierzone Ci obowiązki wypełniał wiernie, gorliwie i święcie” – mówił prymas.

 

Podkreślił również, że szczególnym zadaniem biskupa jest głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Biskup – mówił – ma gromadzić lud Boży wokół Chrystusa, ma jednoczyć wiernych w jedną owczarnię, wskazywać im drogę i otaczać troską pełną miłości i czujności. „Dziś potrzeba pasterzy, którzy wpatrzeni w twarz Zbawiciela, z wytrwałością, roztropnością i odwagą będą prowadzić ludzi do Boga i bronić Bożych praw w świecie, który coraz częściej te prawa neguje” – dodał. Prosił również biskupa-elekta, by przyjmując pełnię kapłaństwa w Roku Wiary, ze szczególnym zaangażowaniem starał się przybliżać treści stanowiące istotę tego czasu. „Biskupie Krzysztofie! Swoją posługę pasterską rozpoczynasz w niełatwym dla Kościoła i Ojczyzny czasie. Nie muszę wymieniać przykładów, bo są one dobrze znane z codziennych doniesień środków masowego przekazu. Dlatego z tym większą gorliwością będziesz musiał nalegać, zgodnie z Twoim biskupim zawołaniem: Trwajcie mocno w wierze! Będziesz wskazywać i zachęcać ludzi do pracy nad sobą, do wyzbywania się egoizmu i pychy” – mówił hierarcha.

 

Przyznał również, że pycha, wspólnotowa i indywidualna, jest głównym zarzewiem wszelkich nieporozumień i niezgody w Polsce. Grzech ten – dodał – „jest od dawna zakorzeniony w naszym narodzie i nie omija nikogo. Muszą o tym pamiętać wszyscy: duchowni i świeccy, politycy i zwykli obywatele”. „Dopiero ograniczenie i opanowanie pychy – owego ulubionego grzechu szatana, który prowadzi do zguby – może przyczynić się do budowania dobra wspólnego w duchu sprawiedliwości i miłości. Polacy muszą w tym względzie przeprowadzić głęboki rachunek sumienia i w tym biskupi i kapłani mają im pomagać, a także czynić to wspólnie z nimi” – stwierdził prymas. Tłumaczył również, że do odnowy struktur życia społecznego i gospodarczego, do przemiany każdego z nas, „konieczna jest odnowa ludzkich sumień i serc. Trudno oczekiwać istotnych przemian, wytykając przywary innym i nie przyznając się do własnych” – podkreślił prymas, dodając, że Polskę sprawiedliwą, bogatą materialnie i duchowo, budować możemy jedynie w duchu jedności, współpracy i twórczego dialogu, na fundamencie  wiary, prawdy i miłości.

 

Na koniec, zwracając się do biskupa-elekta, przypomniał, że podejmuje wielką odpowiedzialność za Kościół, w szczególności za Kościół gnieźnieński, który od tysiąca z górą lat strzeże i odpowiedzialnie pomnaża bogactwo wiary.  „Życzymy Ci, aby ta posługa była jak najbardziej owocna, aby przyniosła pożytek Kościołowi gnieźnieńskiemu i Kościołowi, który jest w Polsce” – mówił na koniec abp Kowalczyk.

 

Po homilii nastąpił dalszy ciąg obrzędu święceń. Po przyrzeczeniu złożonym przez ks. Wętkowskiego oraz odśpiewaniu przez wiernych Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której biskup-elekt leżał na posadzce katedry, miał miejsce najważniejszy moment konsekracji – nałożenie rąk przez biskupów konsekratorów i modlitwa konsekracyjna. Nowy biskup został namaszczony krzyżmem świętym oraz otrzymał księgę Ewangelii. Następnie prymas nałożył mu pierścień, mitrę i wręczył pastorał – znak urzędu pasterskiego posługiwania.

 

W uroczystości, oprócz duchownych z archidiecezji gnieźnieńskiej, uczestniczyli także profesorowie i kursowi koledzy bp. Wętkowskiego, wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego oraz osoby życia konsekrowanego. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, gnieźnieńscy parlamentarzyści, władze uczelni wyższych, a także przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń kościelnych m.in. Towarzystwa św. Wojciecha. Szczególne miejsce wśród gości zajmowali rodzice i najbliżsi bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

 

Na koniec Eucharystii słowo do nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej skierował abp Stanisław Gądecki. „W jaki sposób możesz, drogi Biskupie Krzysztofie, nie zagubić się pośród mnóstwa różnorodnych zajęć i obowiązków. Wewnętrzną jedność Twoim pracom może nadać tylko miłość pasterska – skutek trwania w Chrystusie” – mówił metropolita poznański. Życzył również, aby nowy biskup „kierowany miłością pasterską na długie lata pozostał myślą czysty, działalnością znakomity, dyskretny w milczeniu, pożyteczny w słowie, współczuciem każdemu bliski i przede wszystkim oddany rozmyślaniu”.

 

Bp Krzysztof Wętkowski w swoim słowie wyraził uwielbienie dla Boga za dar życia i powołania kapłańskiego oraz synowskie oddanie wobec Ojca Świętego. Podziękował również konsekratorom, współkonsekratorom i wszystkim obecnym biskupom. Słowa wdzięczności skierował także do kapłanów, współpracowników i uczestników liturgii. „Raz jeszcze wszystko, co przede mną w pełni zawierzam Dobremu Bogu za wstawiennictwem św. Wojciecha” – mówił na koniec bp Wętkowski.

 

bgk KAI

 

Tekst bulli papieża Benedykta XVI
Życiorys bp. Krzysztofa Wętkowskiego
Herb bp. Krzysztofa Wętkowskiego

 

 

 

 

 

 Fot. J. Andrzejewski

Polecamy