piątek, 27 listopada 2020 r.

Stowarzyszenie Miłosierdzia nagrodzone

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo znalazło się w gronie laureatów tegorocznej edycji nagrody im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Aktywne gnieźnianki nagrodzono za pomoc osobom ubogim i cierpiącym.

 

Wręczenie nagrody odbyło się 12 grudnia w Warszawie. Wyróżnienie w imieniu wszystkich człońkiń stowarzyszenia odebrały: prezes Maria Ćwiklińska, Teresa Maciejewska oraz Zdzisława Sekulska. Przedstawicielkom organizacji towarzyszyły szarytki: s. Małgorzata i s. Janina oraz ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz gnieźnieńskiej katedry i ks. Mieczysław Polak, proboszcz parafii farnej, na terenie której stowarzyszenie działa. Obecnie należy do niego 30 pań, głównie w wieku emerytalnym. Każdego dnia z niezmiennym entuzjazmem pomagają siostrom szarytkom przygotowywać posiłki dla osób bezdomnych i ubogich. Angażują się również w organizację dorocznych wigilii i obiadów wielkanocnych. Latem natomiast przygotowują półkolonie dla około 50 dzieci. Mówią o sobie, że są „rzemieślnikami dyskretnego miłosierdzia”.

 

Stowarzyszenie reaktywowano i zarejestrowano dzięki inicjatywie śp. s. Felicji Sierackiej. Miało wspomagać ludzi ubogich i bezdomnych, którzy z różnych powodów znaleźli się na marginesie życia. Cel ten członkinie organizacji realizują do dziś. Obok pomocy materialnej, organizują również spotkania społeczne i kulturalne połączone z modlitwą. Cztery z pań zostały wyróżnione tytułem „Gnieźnianina Roku”, a inicjatorka stowarzyszenia śp. s. Felicja Sieracka otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gniezna oraz została wybrana przez mieszkańców Wielkopolski Wielkopolanką Stulecia.

 

Nagroda św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego przyznawana jest przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną i Ars Christiana od 1976 r. Laureaci otrzymują ją za promowanie wartości chrześcijańskich, humanistycznych, w kulturze, sztuce, życiu społecznym, ruchu ekumenicznym, działalności charytatywnej. Tegoroczna edycja była już 37 z koleji. Pobyt w Warszawie był dla nagrodzonych gnieźnianek okazją do odwiedzenia pracującego od roku w KEP bp. Wojciecha Polaka.

 

Fot. arch. ks. J. Kasprowicz

Polecamy