środa, 15 lipca 2020 r.

Występy muzyczne w kościołach

„Z zadaniami muzyki kościelnej nie da się pogodzić duszpasterski pragmatyzm, zważający jedynie na sukces. Stąd za muzykę kościelną nie można uznać ani rocka, ani popu” – uważa ks. prof. dr hab.  Ireneusz Pawlak. Wykładu muzykologa można było posłuchać niedawno w gnieźnieńskim PWSD. Publikujemy pełną treść.

 

 

 

 

 

Wykład „Występy muzyczne w kościołach”

 

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak – urodził się 22 marca 1935 we Wrześni; 1954-60 studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie; po otrzymaniu święceń kapłańskich rozpoczął studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończył je 1964 z tytułem magistra i został zatrudniony na zajęciach zleconych w Instytucie Muzykologii; 1965-70 pracował w katedrze gnieźnieńskiej jako Dyrektor Chóru Katedralnego oraz w seminarium duchownym w Gnieźnie jako wykładowca muzyki; 1976 uzyskał doktorat pod kierunkiem ks. prof. K. Mrowca; 1970 został asystentem w Instytucie Muzykologii KUL, a 1977 adiunktem; 1989 habilitował się; 1995 został profesorem na Wydziale Muzykologii; od 2001 pracuje jako profesor tytularny; jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (1977), Związku Kompozytorów Polskich Sekcji Muzykologów (1978), Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (1999), Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (2000), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003).

 

Fot. Jan van Eyck – Ołtarz Gandawski (detal - św. Cecylia)

 

Polecamy