poniedziałek, 23 września 2019 r.

Życzenia prymasa Polski dla Polonii

Prymas Polski składa świąteczne i noworoczne życzenia Polakom żyjącym i przebywającym czasowo na emigracji. „Łamiąc się z każdym z Was wigilijnym opłatkiem życzę, abyście przeżywając tegoroczne Święta Bożego Narodzenia (...), w duchu wiary poznali i przyjęli Słowo, które do Was przychodzi” – pisze abp Kowalczyk.

 

W liście z życzeniami duchowy opiekun Polonii przypomina o trwającym w Kościele powszechnym Roku Wiary. Jak pisze, papież Benedykt XVI, ogłosił go zachęcając wiernych, aby kierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

 

„Drodzy Rodacy! Jako prymas Polski i duchowy opiekun Polonii zwracam się do Was, abyście przyjęli zachętę Ojca Świętego i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyli w duchu pogłębionej wiary. Pragnący narodzić się w Waszych sercach Chrystus chce, abyście w Nim znajdowali wypełnienie wszystkich Waszych tęsknot i pragnień, które zwłaszcza na emigracji są Waszym szczególnym doświadczeniem. Jako Wcielone Słowo rozumie On Wasz ból i cierpienie wynikające z emigracyjnej rozłąki. Jest On jedyną i najpełniejszą odpowiedzią na pytania o sens ludzkiego życia, cierpienia, przemijania i śmierci” – pisze prymas Polski

 

Zachęca również do odważnego i autentycznego świadectwa wiary. „Niech Wasza dojrzała wiara stanie się świadectwem wobec świata, w którym żyjecie i tym samym pozwoli mu odnaleźć drogę do swojego Stwórcy. Niech rodzinna atmosfera, której w szczególny sposób doświadczamy w Wigilijny wieczór i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, promieniuje przez Was na wszystkie środowiska Waszego codziennego bytowania. Niech pomaga ona stwarzać klimat szacunku dla każdej osoby ludzkiej oraz umacnia miłość, która ma moc przemieniać człowieka i świat. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!” – pisze na koniec abp Józef  Kowalczyk.

 

Pełną treść życzeń prymasa Polski znaleźć można na stronie www.prymaspolski.pl

 

bgk KAI

Polecamy