czwartek, 19 września 2019 r.

Abp Muszyński na pogrzebie bp. Szlagi

Odszedł pasterz gorliwy, światły człowiek nauki, wychowawca, wierny syn Kościoła i ojczyzny – mówił abp Henryk Muszyński na pogrzebie bp. Jana Bernarda Szlagi. Zmarlego ordynariusza diecezji pelplińskiej pożegnano 28 kwietnia pelplińskiej bazylice katedralnej.

 

Na początku homilii abp Muszyński nawiązał do uroczystości, która w Pelplinie odbyła się przed tygodniem. Konsekrowano wtedy nowego biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Już wtedy bp Szlaga nie mógł w niej uczestniczyć z powodu zasłabnięcia. Jednak po konsekracji przyjął u siebie wszystkich biskupów. „Wyszliśmy z wizyty zadowoleni, że tak szybko udało się powrócić choremu do domu” - powiedział kaznodzieja. Jednak choroba była poważna, i „to było nasze ostatnie spotkanie” - dodał prymas senior.

Abp Muszyński przypomniał, że zmarły biskup miał 72 lata, 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej, „nie doczekał jednak kanonicznego wieku 75 lat określających wiek czynnej służby biskupiej”, powiedział emerytowany metropolita gnieźnieński.

Hierarcha wymienił liczne osobistości i delegacje obecne na pogrzebie, w tym nuncjusza apostolskiego, „w którego osobie zmarłego żegna Kościół powszechny”. Kaznodzieja wspomniał, że „ze zmarłym osobiście łączyły go serdeczne braterskie więzy”. Wspomniał pierwsze spotkania z klerykiem Szlagą, gdy on sam był wikariuszem w Gdyni a także wspólną „praca naukowa i dydaktyczna” i pochodzenie z tej samej diecezji. Arcybiskup zaznaczył, że „dziś żegnamy ostatniego biskupa pomocniczego chełmińskiego i pierwszego biskupa diecezjalnego pelplińskiego”.

Następnie prymas senior przytoczył najważniejsze daty z biografii bp. Szlagi: seminarium, pierwsze lata pracy kapłańskiej, studia biblijne a szczególnie pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Owocem pracowitego żywota jest pokaźny, bogaty i różnorodny dorobek naukowy, obejmujący wiele setek publikacji: książek, listów pasterskich, prac zbiorowych, opracowań encyklopedycznych, ale też recenzji, wywiadów, felietonów i innych”.

Rozpoczęta w 1992 roku posługa pierwszego biskupa pelplińskiego - powiedział hierarcha - realizowana była przez biskupa Szlagę z zawołaniem „Parare vias Domini”, „przygotowywać drogi dla Pana”.

Z licznych inicjatyw podjętych przez zmarłego wymienił Instytut Formacji Kapłańskiej, Dom Kapłana Seniora w Chojnicach, Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, przeprowadzenie I Synodu Diecezjalnego, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenników II wojny światowej. Bp Szlaga utworzył Radio Głos, wydawnictwo „Bernardinum”.

Abp Muszyński podkreślił, że bp Szlaga obficie korzystał ze Słowa Bożego i przypomniał słowa zmarłego biskupa o ludzkiej śmierci: „radośniejsze jest to, że zaczyna się droga ku Bogu, który jest Bogiem żywym, tam następuje zatem niejako zrównanie się z aniołami”.

Cytując nauczanie zmarłego, hierarcha nawiązał do słów o katedrze pelplińskiej, jako także miejscowej nekropolii: „tutaj na nowo uczymy się modlitwy za zmarłych i tego, że droga każdego człowieka prowadzi przez śmierć do zmartwychwstania w Chrystusie a jest to przeżycie piękne, budujące, bo przecież jednoczące z Bogiem”.

Opisując cechy zmarłego biskupa pelplińskiego prymas senior powiedział, że „był człowiekiem pełnym pogody, wnoszącym nadzieję i radość, albo przynajmniej uśmiech w najbardziej nieoczekiwanych i przykrych sytuacjach, nie wyłączając śmierci”.

Kaznodzieja powiedział o zmarłym, że „całe życie oddał i poświęcił, aby ukazywać drogę do spotkania z Chrystusem. Za Chrystusem powtarzał: Idę przygotować wam drogę, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.

W końcowej części homilii abp Muszyński mówił: „gdy Pan przyszedł po niego w sposób nieoczekiwany, był zapewne zaskoczony, ale to nie oznacza, że nie był przygotowany na to ostatnie ziemskie spotkanie. Często wsłuchiwał się przecież w słowa Pana: Nie znacie dnia ani godziny”. Kaznodzieja wyraził ufność, że przykład życia bp. Szlagi wyda „hojne owoce świętości i dobra” osób, które spotkały go w swoim życiu.

 

za eKAI
Fot. Krzysztof Mania, www.diecezja-pelplin.pl
Homilia abp. Henryka Muszyńskiego

Polecamy