wtorek, 17 września 2019 r.

Inowrocław: konkurs biblijny

W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu odbył się 17 kwietnia IV Międzyszkolny Konkurs Biblijny. Uczniowie musieli się wykazać znajomością Ewangelii wg św. Łukasza.

 

Konkurs zorganizowano pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej, inowrocławskich parafii: pw. Zwiastowania NMP i Świętego Krzyża  oraz Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Nad przygotowaniem i przebiegiem przedsięwzięcia czuwały: s. Marlena Joanna Rogowska oraz Aneta Romanowska. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z 21 szkół z archidiecezji gnieźnieńskiej. Najlepsza okazała się Maria Nowak (SP 4 Inowrocław). Drugie miejsce zajął Filip Sarecki  (SP 2 Żnin), trzecie natomiast Radosław Bąk (SP Bielsko). Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je: Szymon Szczupak (SP Szadłowice), Weronika Kwiatkowska (SP 9 Inowrocław), Szymon Loch (SP16 Inowrocław), Małgorzata Kruszka (SP 2 Mogilno), Jakub Olewicz (SP 2 Żnin).

 

Laureaci i uczniowie wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Na wszystkich uczestników konkursu, oprócz pamiątkowych dyplomów, czekały upominki. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział m.in.: ks. Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, ks. Piotr Halczuk z Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz ks. Paweł Podeszwa moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Polecamy