poniedziałek, 16 września 2019 r.

Nowi kanonicy

W Wielki Czwartek prymas Polski abp Józef Kowalczyk wręczył nominacje kanonickie pięciu kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanonikami gremialnymi Kapituły przy Bazylice Kolegiackiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy zostali:

ks. Marian Kierzkowski – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Parchaniu
ks. Antoni Michalak – proboszcz parafii pw. NSPJ w Janikowie
ks. Piotr Rutkowski – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Żninie

 

Kanonikiem honorowym Kapituły przy Bazylice Kolegiackiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy został ks. Adam Sypniewski – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Dziekanowicach

 

Kanonikiem honorowym Kapituły przy Kościele Kolegiackim pw. św. Floriana w Chodzieży został
ks. Henryk Badura – proboszcz parafii pw. NSPJ w Rejowcu Poznańskim

Polecamy