poniedziałek, 23 września 2019 r.

Początki Polski w 3D

W gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego otwarto 12 kwietnia nową wystawę prezentującą w nowoczesnej, multimedialnej formie najważniejsze wydarzenia z historii i kultury pierwszych wieków kształtowania się państwa polskiego. Zwiedzanie każdego z trzech bloków tematycznych poprzedza projekcja filmu wykonanego w technice 3D.

 

W uroczystym otwarciu ekspozycji uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci placówek oświatowych i kulturalnych oraz osoby zaangażowane w przygotowanie wystawy i filmów. Obecny był także prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który dziękując dyrekcji i pracownikom muzeum podkreślił, że zachowanie pamięci o przeszłości jest fundamentem przyszłości. „Rzymianie mawiali: nie burzmy ołtarzy przeszłości, ale budujmy na nich. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej wystawy i w ten sposób przypominają o naszych korzeniach. One są świadectwem tego, że nie przyszliśmy znikąd” – mówił Prymas Polski.

 

Otwarta w Muzeum Początków Państwa Polskiego wystawa ma podkreślić rolę Gniezna, ziemi gnieźnieńskiej i szerzej Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości. Temat ten ukazany jest z perspektywy trzech haseł-kluczy: Państwo, Źródła i Kultura. W każdy z modułów tematycznych wprowadza zwiedzających film 3D. Obraz uzupełniają komentarze znanych autorytetów z dziedziny badań nad polskim średniowieczem: prof. Zofii Kurnatowskiej (archeologa), prof. Jerzego Strzelczyka (historyka) oraz prof. Jarosława Jarzewicza (historyka sztuki). Po projekcji filmów zwiedzający mają okazję zobaczyć kopie niezwykle cennych zabytków przechowywanych m.in. w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej - agatowy kielich św. Wojciecha, Ewangeliarz Ottona III oraz kielich i patenę Dąbrówki. Łącznie ekspozycja prezentuje ponad 400 obiektów.

 

Wystawę przygotowali: Gerard Radecki, Tomasz Janiak i Dariusz Struniak. Tytuł ekspozycji nawiązuje do prezentacji z 1983 roku, w której po raz pierwszy w Polsce zastosowano techniki multimedialne. Jak poinformowali organizatorzy, wystawa posiadać będzie kilka wersji językowych (niemiecką, angielską, francuską i rosyjską) a także specjalne opisy wybranych obiektów w języku Braille'a.

 

bgk KAI

Polecamy