wtorek, 17 września 2019 r.

Prymas w Warszawie

Tragedia smoleńska pozostaje nadal niewyjaśniona, mieści się ona w kategoriach „mysterium iniquitatis” (tajemnicy nieprawości) – powiedział 19 kwietnia w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie abp Józef Kowalczyk. Prymas Polski przewodniczył Mszy św. sprawowanej w 2. rocznicę katastrofy smoleńskiej i śmierci śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, pochowanego w podziemiach tej świątyni. Z abp. Kowalczykiem koncelebrowało ośmiu biskupów z kard. Kazimierzem Nyczem.Homilia Prymasa Polski

Na wstępie liturgii metropolita warszawski ujawnił, że prezydent Kaczorowski w przeddzień wylotu do Katynia odwiedził Panteon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej modląc się przy grobowcu ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Będąc pod wrażeniem tego miejsca, powiedział, że żeby być tutaj pochowanym, trzeba sobie na to zasłużyć. W ten sposób – mówił kard. Nycz – wskazał niejako miejsce swojego pochówku.W kazaniu abp Kowalczyk uczcił wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, osoby reprezentujące „całokształt naszej Ojczyzny”, ludzi, którzy chcieli budować naszą rzeczywistość na trwałych wartościach. „Niech solidarność, wzajemny szacunek i miłość będą dla nas ważniejsze niż polityczne ambicje i interesy” – mówił metropolita gnieźnieński, zaznaczając, że taki testament zostawili nam zmarli pod Smoleńskiem.Zwracając się w serdecznych słowach do uczestniczących w uroczystości żony i córek prezydenta Kaczorowskiego, kaznodzieja przypomniał, że był on symbolem „dla Polaków żyjących poza granicami Polski, przechowując insygnia prezydenckie II Rzeczpospolitej w czasach PRL-u”. Prymas wspomniał żołnierzy polskich walczących na frontach drugiej wojny światowej, którzy walcząc o wolność ojczyzny, nie mogli do niej powrócić.Abp Kowalczyk nawiązał także do miejsca pochówku prezydenta Kaczorowskiego – Panteonu Wielkich Polaków, znajdującego się w Świątyni Opatrzności Bożej. „Właśnie to miejsce i Krypta Wielkich Polaków każą z pokorą przyjmować pozostawione nam dziedzictwo i troszczyć się, byśmy tego dziedzictwa nie zatracili, roztrwonili i nie zafałszowali, ale byśmy wnieśli pozytywny wkład w to bezcenne dobro, jakim jest Polska” – mówił prymas Polski.Podczas mszy modlono się za wszystkich poległych na „nieludzkiej ziemi”. Modlitwa objęto również ofiary katastrofy smoleńskiej. Akcentem ekumenicznym była modlitwa za prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa Mirona. Wszystkim uczestnikom uroczystości podziękowała Karolina Kaczorowska, żona prezydenta.Uroczystość odbyła się z asystą wojskową i Bractwa Kurkowego. W pobliżu ołtarza ustawiono portrety prezydentów: Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.
We mszy uczestniczyli obok prymasa Polski i metropolity warszawskiego następujący hierarchowie: metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, biskup drohiczyński Antoni Dydycz, biskup polowy WP Józef Guzdek, sekretarz Episkopatu Polski, bp Wojciech Polak oraz biskupi pomocniczy warszawscy: Marian Duś, Piotr Jarecki i Tadeusz Pikus. Władze państwowe reprezentowali: min. Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP i min. Jan Ciechanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zwracał uwagę liczny udział harcerzy.

 

za KAI

Polecamy