poniedziałek, 16 września 2019 r.

Słowo dla Ciebie

Z okazji Niedzieli Biblijnej i rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego w parafii katedralnej w Gnieźnie wierni „losowali” cytaty z Pisma Świętego. Inicjatywa ma ich zachęcić do częstszego sięgania do tekstów biblijnych.

 

„Słowo dla Ciebie” – bo tak nazywa się przedsięwzięcie – to odpowiedź na zachętę biskupów do podejmowania różnorodnych inicjatyw w ramach duszpasterstwa biblijnego. Przed każdą Mszą św. i po jej zakończeniu wierni mogli wylosować z wcześniej przygotowanych koszyków kolorowy zwitek papieru z krótkim cytatem z Pisma Świętego.

 

Jak tłumaczyli organizatorzy, wylosowany osobiście cytat z Biblii ma być „szczególną i bardzo osobistą formą spotkania ze Słowem Bożym jako adresowanym personalnie do każdego wierzącego” i jednocześnie ma stanowić zachętę do dalszej, indywidualnej lektury Biblii.

 

Przedsięwzięcie zorganizowało Dzieło Biblijne Archidiecezji Gnieźnieńskiej wraz z parafią katedralną, Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz duszpasterstwem akademickim.

 

bgk KAI

 

List Biskupów na Niedzielę Biblijną

 

Polecamy