poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zmarł ks. kan. Franciszek Smolarski

W nocy z soboty na niedzielę zmarł ks. kan. Franciszek Smolarski, długoletni proboszcz parafii pw. św. Jakuba Ap. w Dobrosołowie i budowniczy tamtejszego kościoła parafialnego. Zmarłego kapłana powierzajmy Bożemu miłosierdziu. 

 

Śp. ks. kan. Franciszek Smolarski urodził się 1 marca 1956 roku w Rusinowie. Po ukończeniu miejscowej Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Smogorzowie, a następnie w Przysusze, dokąd placówka została przeniesiona. W 1975 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1981 roku z rąk bp. Jana Zaręby i rozpoczął posługę jako wikariusz w parafii pw. św. Urszuli w Wilczynie. W 1983 roku rozpoczął studia w  Instytucie Teologiczno-Pastoralnym przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1984 roku został przeniesiony z Wilczyna do Ciechocinka, a po pięciu latach do Koła. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Modzerowie. Pracował tam do 1997 roku, kiedy to otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. św. Jakuba Ap. w Dobrosołowie. Przez krótki czas pełnił funkcję dziekana dekanatu kleczewskiego.

 

Wprowadzenie ciała zmarłego kapłana do kościoła parafialnego w Dobrosołowie odbędzie się we wtorek, 3 kwietnia o godzinie 19.00. Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie w środę, 4 kwietnia, o godzinie 14.00 pod przewodnictwem abp. seniora Henryka Muszyńskiego.

Polecamy