czwartek, 19 września 2019 r.

Życzenia Prymasa dla Polonii

Drodzy Bracia i Siostry, Rodacy żyjący poza granicami Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej!

Zbliżająca się Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i poprzedzające te największe święta w roku liturgicznym „Triduum Sacrum” usposabiają mnie do skierowania do Was życzliwych myśli i wyrazów duchowej bliskości. Święta te przecież zbliżają nas wszystkich do siebie i do Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwyciężył śmierć.

Kiedy w wielkanocny poranek Maria Magdalena szła do grobu Jezusa, chciała tylko dopełnić obrzęd pochówku, którego dwa dni wcześniej dokonano w pośpiechu, tuż przed szabatem. Chciała namaścić martwe ciało swojego Pana. To, co zastała przy grobie, wprawiło ją w popłoch. Kamień był odsunięty. Przestraszyła się tak bardzo, że nie zajrzawszy do wnętrza grobu, pobiegła po Piotra i Jana. Uczniowie przybiegli, i tam, gdzie spodziewali się zastać śmierć, spotkali pełnię życia. Jezus Zmartwychwstał!

Jakże często w naszym życiu mamy wrażenie, że spotkać nas może tylko zło i śmierć. Społeczeństwa, w których żyjemy, przesiąknięte są konsumpcjonizmem tak bardzo, że nie ma w nich miejsca na Boga. Tymczasem Bóg nie wycofał się ze świata. Tam, gdzie najmniej spodziewamy się go zobaczyć, staje pośród nas i powtarza: „Nie bójcie się, Ja Jestem!”

Nie bójcie się, drogie Siostry i Bracia, bo Jezus Zmartwychwstał! Od tej chwili niczego już nie musimy się bać! On jest pośród nas wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy: jest w naszych cierpieniach i chorobach, w naszej nauce, naszej pracy i naszych rodzinach. On jest z nami wszędzie, dźwigając nasz ból i objawiając, że nie cierpienie i zło ma ostatnie słowo, ale On sam i jego Zwycięstwo. Podobnie jak Maria Magdalena, Piotr i Jan, tam, gdzie spodziewamy się spotkać już tylko śmierć – spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego. On zwycięża!

Nikt lepiej niż Wy, drogie Siostry i Bracia pozostający na emigracji, nie rozumie tak bardzo, czym jest dom. Nikt tak jak wy nie potrafi tęsknić za domem i nie potrafi odczuwać bólu rozłąki z najbliższymi, z rodziną, z językiem, z krajem dzieciństwa. Również w tym bólu czeka na Was Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Również tu, gdzie spodziewacie się tylko łez, czeka na Was pocieszenie.

„Kościół jest naszym domem” – słyszymy w tym roku po wielokroć. Kościół jest Waszym domem i daje Wam, pozostającym na emigracji, poczucie zakorzeniania i łączności z Ojczyzną. Ale Kościół jest naszym domem w jeszcze innym, głębszym sensie.

„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” – słyszymy w wielkanocnym czytaniu. „Dążcie do tego, co w górze” – bo tam jest nasz wspólny, prawdziwy Dom, w którym będziemy przebywać na wieki. Kościół na ziemi jest niejako przedsionkiem owego Wiecznego Domu, którym jest Królestwo Boże.

Trudno jest dążyć do czegoś, czego się nie widzi. Trudno jest dążyć do czegoś, za czym się nie tęskni. Właśnie Wy, kochani Bracia Emigranci, jesteście szczególnie powołani do tego, by świadczyć nam, pozostającym w domach o tym, czym jest prawdziwa tęsknota. Jesteście powołani do tego, by uczyć nas prawdziwego, gorliwego pragnienia powrotu do Domu – do Bożego Królestwa. To wszystko, co wydaje się Wam być trudnością i bólem, Wasza rozłąka i oddalenie, stają się w ten sposób miejscem spotkania z Bogiem i sposobem przeżywania świętości. W ten sposób znów, jak uczniowie w Jerozolimie, spotykamy życie tam, gdzie oczekiwaliśmy tylko śmierci. Od kiedy Chrystus zmartwychwstał, nie należymy już do ziemi, nie należymy do grzechu. Jesteśmy Jego własnością, Jego dziećmi ocalonymi.

Jako Prymas Polski i duchowy opiekun Emigracji zapewniam Was o mojej modlitewnej pamięci przed tronem Jasnogórskiej Królowej Polski i u grobu Patrona naszej Ojczyzny – św. Wojciecha. Życzę Wam, drodzy Rodacy, by Zmartwychwstały objawiał się w Waszym codziennym, często naznaczonym krzyżem, życiu. Życzę, byście potrafili dostrzegać Jego obecność zwłaszcza w tych przestrzeniach, które zdają się dziś być przed Bogiem zamknięte. Idźcie radośnie w świat i głoście, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał – bo to właśnie jest najpiękniejsza dobra nowina, jaką świat może dziś usłyszeć.


† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Polecamy