niedziela, 23 lutego 2020 r.

Radość u pallotynek

Sobota, 14 lipca, była dniem szczególnego święta dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (pallotynek). Wieczystą profesję złożyła s. Monika Cecot, zaś pierwszą profesję s. Joanna Jażdżewska. 

 

Siostry złożyły śluby w czasie Mszy św. sprawowanej w kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. Eucharystii przewodniczył ks. Adrian Galbas SAC – przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży i Braci Pallotynów z Poznania. Na początku wspólnej modlitwy siostry otrzymały błogosławieństwo swoich rodziców. Obrzęd pierwszej i wieczystej profesji nastąpił po homilii. Najpierw na środek kościoła wystąpiła s. Joanna Jażdżewska i w dialogu z celebransem wyraziła wolę złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego i modlitwie konsekracyjnej siostra odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów, po czym złożyła ją na ołtarzu. Jako widzialny znak konsekracji zakonnej s. Joanna otrzymała krzyż z napisem AIDG, „Zasady Życia” Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz czarny welon. Następnie na środek kościoła wystąpiła s. Monika Cecot, która również wyraziła pragnienie złożenia ślubów – tych na zawsze. Aby uprosić dla niej łaskę wytrwania w powołaniu, została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, w czasie której siostra leżała krzyżem. Następnie została wypowiedziana modlitwa konsekracyjna, po której s. Monika odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów i podpisała ją na ołtarzu. Widzialnym znakiem konsekracji wieczystej był krzyż profesyjny. Przedłużeniem radości tego dnia było spotkanie w domu sióstr pallotynek z najbliższymi i siostrami ze zgromadzenia.

Polecamy