wtorek, 18 lutego 2020 r.

Remont u franciszkanów

Rozpoczął się pierwszy etap remontu XIII-wiecznego franciszkańskiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie. W pierwszej kolejności renowacji poddane zostaną zniszczone witraże w prezbiterium.

 

Witraże pochodzą one z 1932 r., kiedy to nastąpiła regotyzacja okien świątyni. Witraże są popękane i w konsekwencji nieszczelne - przepuszczają wodę i zimno.W następnej kolejności odnowiona zostanie boczna kaplica, której od niedawna patronuje św. Maksymilian. Wszystkich zainteresowanych wsparciem przedsięwzięcia zapraszamy na stronę www.gniezno.franciszkanie.pl, gdzie znaleźć można informacje nt. podjętych prac.

 

Gnieźnieński klasztor franciszkanów jest historycznie najstarszym w prowincji gdańskiej. Franciszkanie przybyli tu w 1259 roku z inicjatywy księcia kalisko-gnieźnieńskiego Bolesława Pobożnego oraz jego żony bł. Jolenty. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1270 roku, a 9 lat później miała miejsce uroczysta konsekracja. Świątynia od początku nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest także sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna, której wizerunek papież Jan Paweł II ozdobił koronami w 1997 roku.

 

Franciszkanie posługiwali w Gnieźnie nieprzerwanie do 1836 roku, gdy rząd pruski zarządził kasatę klasztoru. Przez blisko wiek kościołem zakonników opiekowali się proboszczowie pobliskiej fary, budynek klasztorny natomiast najpierw oddano wojsku, a później wystawiono na licytację. Wykupem interesowali się Żydzi, którzy chcieli urządzić w nim browar. Gnieźnianie nie dopuścili jednak do tego. Ostatecznie budynek wykupiło miasto i urządziło w nim szkołę.

 

Franciszkanie wrócili do Gniezna w 1928 roku. Oddano im kościół i kilka cel w klasztorze, w którym nadal funkcjonowała szkoła. Arcybiskup gnieźnieński kard. August Hlond przydzielił im także parafię. Tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku franciszkanie wykupili od miasta swój klasztor, ale już nie zdołali do niego wejść - w listopadzie 1939 roku zostali wyrzuceni przez okupanta z Gniezna i z Wielkopolski. Wrócili w 1945 roku.

 

Fot. www.gniezno.franciszkanie.pl

Polecamy