piątek, 28 lutego 2020 r.

Spotkanie Rady Instytutu AK

W Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się 30 czerwca posiedzenie Rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

W krótkim słowie skierowanym do członków Rady metropolita gnieźnieński wskazał na miejsce i rolę, jaką Akcja Katolicka odgrywała i odgrywa w Kościele w Polsce. Jak mówił, był czas, gdy organizacja ta była postrzegana jako „niebezpieczna i szkodliwa”. Jednak wszystko, co ważne – dodał – „rodzi się w trudzie, bólu i cierpieniu”. Podziękował także obecnym za zaangażowanie i zachęcał do dalszej aktywnej oraz niestrudzonej działalności apostolskiej.

 

Prymas wręczył również dekrety nominacyjne dla nowych władz organizacji. Prezesem Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej po raz kolejny została Krystyna Wojtczak-Nowak z POAK w Rogoźnie. Nominacje na funkcję prezesów parafialnych oddziałów otrzymali:

Roman Jaszcz z parafii pw. bł. bp. Michała Kozala w Janikowie
Romuald Wiza z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Jan Drzewiecki z parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie
Anna Polak z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu
Leszek Nowicki z parafii pw. św. Jakuba Ap. w Miłosławiu
Krystyna Kryczka z parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu
Edward Stachowiak z parafii pw. św. Jakuba Ap. Wągrowcu
Krystyna-Wojtczak Nowak z parafii pw. św. Wita w Rogoźnie

 

W imieniu nominowanych słowa podziękowania za zaufanie i opiekę duszpasterską wraz z życzeniami dalszej, owocnej posługi na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie wyraziła Krystyna Wojtczak- Nowak. W kolejnej części zebrania dokonano wyboru Zarządu, który ukonstytuuje się na odrębnym zebraniu, Komisji Rewizyjnej, a także delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickie w Polsce. Na zakończenie spotkania głos zabrał asystent diecezjalny AK ks. Krzysztof Redlak, który przytoczył refleksje znanego czeskiego duchownego ks. Tomasza Halika. W opracowaniu „Chrześcijanie – sól Europy” porównuje on współczesnych chrześcijan do soli – nie może ona stracić smaku, ale jej nadmierna ilość może zaszkodzić żywemu organizmowi. Tak samo chrześcijanie – nie mogą stracić swojej tożsamości, ale chrześcijaństwo nie musi mieć charakteru masowego. Musi być zaproszeniem, propozycją dla wszystkich.

Polecamy