środa, 19 lutego 2020 r.

Wągrowiec: uhonorowani

Siostra Anna Kufel ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo oraz Jan Maćkowiak, prezes Koła Polskiego Czerwonego Krzyża znaleźli się wśród laureatów tegorocznej Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca.

 

Statuetki św. Jakuba Apostoła, patrona Wągrowca wręczono 28 lipca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta odbywającej z okazji dorocznych Imienin Wągrowca. W tym roku Kapituła w składzie: Stanisław Wilczyński – burmistrz Wągrowca, Władysław Purczyński – przewodniczący Rady Miejskiej i ks. kan. Piotr Kalinowski – proboszcz parafii pw. św. Jakuba Ap. uhonorowała s. Annę Kufel ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo za niestrudzoną pracę na rzecz potrzebujących oraz niesienie ulgi cierpiącym. W kategorii działalność społecznikowska doceniono także Jana Maćkowiaka, długoletniego prezesa wągrowieckiego PCK. Nagrody wręczono także w dwóch innych kategoriach. W kategorii oświata, nauka, kultura i sport statuetkę otrzymało I Liceum Ogólnokształcące, a w kategorii działalność gospodarcza wyróżnienie przyznano Wiktorowi Walkowiakowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa Budowlanego.

 

 

Siostra Anna Kufel, urodziła się w 1930 r. w Przysiersku. W 1953 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego à Paolo, gdzie po ukończeniu nowicjatu kontynuowała naukę w Szkole Pielęgniarskiej. Przez kilka lat pracowała w szpitalu dziecięcym w Poznaniu. Następnie została skierowana do placówek w Chełmnie, Sośnicowicach i w Gostyniu. Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę charytatywną. Do Wągrowca przybyła 1 października 1996 r.  Niemal od razu zaczęła się troszczyć o potrzeby ubogich parafian. Nie oglądając się na innych cierpliwie i uśmiechem prosiła o wsparcie dla potrzebujących, a otrzymane dary, choćby najskromniejsze, sprawiedliwie rozdzielała między rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne lub aktualnie potrzebujące wsparcia. Każdego roku z okazji świąt, dzięki jej poświęceniu około 150 osób chorych otrzymuje świąteczne życzenia i słodki upominek. Sto rodzin, w tym 120 dzieci obdarowanych zostaje paczkami. Pomoc nie ogranicza się jednak do świątecznych akcji. Przez cały rok s. Anna raz w tygodniu wydaje żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby ubogim i potrzebującym. Troszczy się również o życie duchowe tych, których wspiera. We współpracy z kapłanami organizuje Msze św. u chorych leżących w domu. Nigdy też nie odmawia pomocy. Mimo podeszłego wieku i słabnących sił trwa na posterunku z niezmienną serdecznością i uśmiechem.

 

 

Jan Maćkowiak – od kilkudziesięciu lat jest aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym od 16 lat pełniąc funkcję Prezesa Koła PCK w Wągrowca. W sposób szczególny angażuje się w promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i dorosłych. Jest również pomysłodawcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć zdrowotnych oraz służących rozwojowi życia społecznego w Wągrowcu. Jest także członkiem - założycielem Wągrowieckiego Uniwersytetu III Wieku oraz Bractwa Strzeleckiego i Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa. Od 41 lat jest również strażakiem – ratownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Polecamy