piątek, 28 lutego 2020 r.

Wakacyjne "promyki dobra"

Z wakacyjnego wypoczynku wrócili także podopieczni Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” w Chodzieży. Dzieci i ich starsi koledzy wypoczywali nad jeziorem w Chomiąży Szlacheckiej.

 

Uczestnikom wakacyjnego wyjazdu towarzyszyły siostry serafitki prowadzące na co dzień świetlicę „Promyk Dobra”. Z dziećmi i młodzieżą spotkał się także diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Kulczynski. W programie kilkudniowego wypoczynku nie zabrakło tradycyjnych wakacyjnych atrakcji – sportowych gier i zabaw na świeżym powietrzu, a  także wędrówek leśnymi ścieżynami. Był też czas na wspólną modlitwę i udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

 

Do świetlicy „Promyk Dobra” w Chodzieży uczęszcza ponad 40 dzieci i młodych ludzi. Najważniejszym celem pracy placówki jest działalność profilaktyczna i socjalizacyjna. Podopieczni mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu szkolnych problemów. Świetlica zapewnia ciekawe spędzanie wolnego czasu - prowadzone są zajęcia sportowe oraz warsztaty plastyczne, muzyczne, etnograficzne i teatralne. Świetlica pełni funkcję dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, a także wspiera indywidualny rozwój wychowanków.

 

 

Polecamy