środa, 19 lutego 2020 r.

Wyruszyli

Z błogosławieństwem prymasa i uśmiechem mimo deszczu wyruszyli 29 lipca na Jasną Górę pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziewięciodniowe wędrownie potrwa do 6 sierpnia. Pątnicy pokonają blisko 300 kilometrów. 

 

„Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: Kocham Kościół, a właściwie należałoby postawić pytanie: Czy kocham Kościół? Na to pytanie w czasie tych rekolekcji w drodze macie szukać odpowiedzi indywidualnie i wspólnotowo” – mówił abp Józef Kowalczyk w homilii Mszy św. inaugurującej pielgrzymowanie. Przyznał również, że odpowiedź na to pytanie jest w rzeczywistości współczesnego świata tematem zasadniczym.

 

„Pytanie jest bardzo ważne. Odpowiedź na nie winna być szczera, autentyczna, zgodna z sumieniem każdego z nas. Codziennie przecież słyszymy ataki na Kościół i jego instytucje; na papieża, na nauczanie Kościoła, na życie hierarchiczne i charyzmatyczne. Nie możemy więc pozostać obojętni na to wszystko. W strukturach wolnego i demokratycznego państwa musimy być sobą, musimy umiejętnie rozpoznawać, co służy autentycznej reformie Kościoła i jego struktur, a co zmierza do ośmieszenia, upokorzenia, a czasem do otwartej walki z Kościołem, z Jego istnieniem i działalnością” – mówił prymas.

 

Przywołał również fragment dzisiejszej Ewangelii mówiący o przyjściu Jezusa nad Jezioro Galilejskie i podążającym za Nim wielkim tłumem. W tych słowach – jak dodał – odnaleźć można analogię do rozpoczynającego się dziś pielgrzymowania. W tym kontekście – mówił dalej - przychodzą na pamięć także pewne tytuły książek, periodyków i środków przekazu, które wyrosły z woli tego pójścia za Chrystusem, czy z Chrystusem. Jest wśród nich książka „Wstańcie chodźmy” Jana Pawła II, gazety „Idziemy” i „W drodze”, wreszcie telewizja „Trwam”. „Ktoś zapyta: jaki to ma związek z naszym pielgrzymowaniem? Odpowiedź jest prosta: trzeba wstać, trzeba iść, trzeba być w drodze i trzeba trwać. Czasy bowiem są takie, że zarówno w sprawach Kościoła jak i państwa wymagają zaangażowania każdego” – mówił na koniec prymas. Życzył również pielgrzymom, by rekolekcje w drodze pomogły im w lepszym poznaniu Kościoła i umocnieniu miłości do Kościoła, który jest naszą matką.

 

Jak co roku pielgrzymi wyruszyli po Eucharystii. Przed katedrą gnieźnieńską, prócz prymasa Polski, żegnali ich także: bp Bogdan Wojtuś, ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz i kustosz gnieźnieńskiej katedry oraz prezydent Gniezna Jacek Kowalski. Na miejscu byli również diecezjalny duszpasterz młodych ks. Marcin Kulczynski oraz szefowie PPAG ks. Dariusz Żochowski i ks. Piotr Szymkowiak, którzy towarzyszą pielgrzymom na trasie.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych na Jasną Górę podąża z archidiecezji gnieźnieńskiej 24 grupy kolorowye i promieniste, a także 2 grupy promieniste z archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwsze wędrują wspólnie, spotykając się na Eucharystii, postojach i noclegach. Grupy promieniste idą oddzielnie, własnymi trasami, niemniej pod tym samym hasłem i z tym samym programem. Promieniści dotrą do Częstochowy 5 sierpnia. Na miejscu, zgodnie z tradycją, złożą w całość części krzyża niesione przez poszczególne grupy. Kolorowi będą na Jasnej Górze 6 sierpnia. Wtedy też odprawiona zostanie dla wszystkich Msza św. kończąca tegoroczne pielgrzymowanie.

 

Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę śledzić można na pielgrzymkowej stronie internetowej www.ppag.pl

 

bgk KAI
Fot. M. Białkowska

Polecamy